วัดตาลชุม (เวียงสา)

วัดตาลชุม (เวียงสา)

วัดตาลชุม (เวียงสา)

ประชากร จำนวน: 709 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดตาลชุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านตาลชุม ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 6 ไร่ 40 ตารางวา วัดตาลชุมเป็นวัดโบราณเก่าแก่วัดหนึ่ง
 
วัดตาลชุม สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2344 (จุลศักราช 1163) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2470 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 4 ยาว 10 เมตร
 
โดยพระอธิการอาทิตย์พร้อมด้วยคณะศรัทธาประชาชนจำนวน 70 หลังคาเรือน ได้สร้างกุฎิสงฆ์ขึ้น 1 หลัง กว้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 8 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มุงด้วยกระเบื้องไม้สัก ถึง พ.ศ. 2347 ได้พร้อมด้วยคณะศรัทธา
 
สร้างวิหารขึ้น 1 หลัง กว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างด้วยอิฐมุงหลังคาด้วยกระเบื้องไม้สัก พ.ศ. 2354 ได้สร้างพระพุทธรูปองค์พระประธานขึ้นอีก 2 องค์ โดยมีพระอธิการอาทิตย์เป็นเจ้าอาวาส และปกครองวัดตาลชุม 49 ปี ถึงแก่มรณภาพ
 
วัดตาลชุม ได้รับจิตศรัทธาสาธุชนร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์กุฎิพระ สร้างซุ้มประตู บูรณะวิหาร และต่อมาจนถึง พ.ศ. 2356 ได้สร้างเจดีย์ขึ้น มีขนาดกว้าง 6 เมตร สี่เหลี่ยมมณฑล ซึ่งพระอธิการอาทิตย์เป็นผู้สร้างด้วยตนเอง บรรจุพระสารีริกธาตุ ได้จัดประเพณีนมัสการพระธาตุในวันสงกรานต์ “วันพญาวัน” เป็นประจำทุกปี
แผนที่ วัดตาลชุม (เวียงสา) แผนที่วัดตาลชุม (เวียงสา)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดตาลชุม (เวียงสา)
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)