วัดเนินไร่

วัดเนินไร่

วัดเนินไร่

ประชากร จำนวน: 2275 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเนินไร่ หมู่ที 8 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประวัติความเป็นมา ปี พ.ศ.2515 นายเกลี้ยง สุรารักษ์ พร้อมด้วยชาวบ้านเนินไร่ ได้ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประกอบกิจทางพระพุทธศาสนา และบำเพ็ญกุศล ต่อมาในปี พ.ศ.2522 นายเกลี้ยง -นางมุ้ย สุรารักษ์ ได้ก่อสร้างอุโบสถ
 
โดยมีคุณศรีสมนึก รัตนสัญญา ให้การสนับสนุนก่อสร้างเรื่อยมา ปี พ.ศ. 2525 นายเกลี้ยงได้บวชเป็นพระภิกษุและได้สร้างอุโบสถเรื่อยมาสร้างได้ประมาณ 40 % หลวงตาเกลี้ยงได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2528 ชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระภิกษุเนตร จิตตปุญโญ จากวัดพะยอม อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี มารักษาการหัวหน้าสงฆ์สำนักสงฆ์เนินไร่ ตั้งแต่ปี 2528
 
วัดเนินไร่ มีเนื้อที่ 25 ไร่ 55 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2529 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2531 โดยมีพระครูสุจิตบุญญากร (เนตร จิตตปุญโญ) เป็นเจ้าอาวาสวัดเนินไร่ ตั้งแต่ปี 2528–ปัจจุบัน และท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหัวสำโรงอีกตำแหน่ง วัดเนินไร่มีพระสงฆ์ 9รูป, นายโยธิน จันทร์สุวรรณ์ เป็นไวยาวัจกร
 
ผลงานดีเด่น ปี 2543 ได้รับยกย่องเป็น“วัดพัฒนาตัวอย่าง”ปี พ.ศ.2547 ได้รับยกย่องเป็น“วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น”และนอกจากนี้ยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งที่ 26 ภายในวัดเนินไร่ มีเสนาสนะและถาวรวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว
 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและจัดเป็นอุทยานการศึกษา โดยปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สงบ ร่มเย็น ปลูกไม้พันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงพืชสมุนไพร มีป้ายบอกชื่อต้นไม้ และสุภาษิตสอนใจ จัดโครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา เพื่อให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาจิต อบรมคุณธรรม จริยธรรม สนามกีฬาให้เยาวชนออกกำลังกาย
 
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดให้ผู้รักษาอุโบสถศีลและผู้ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมตลอดปีในช่วงเข้าพรรษาและนอกพรรษา จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ถึงปัจจุบัน จัดอบรมพระภิกษุสามเณรหลังจากทำวัตรเช้า-เย็นเป็นประจำ อบรมศีลธรรมแก่นักเรียนและประชาชนเป็นประจำ ในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา ประชาชนในชุมชนและใกล้เคียงเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ฟังธรรม เป็นจำนวนมาก
แผนที่ วัดเนินไร่ แผนที่วัดเนินไร่
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเนินไร่
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)