วัดอรัญญิการาม

วัดอรัญญิการาม

วัดอรัญญิการาม

ประชากร จำนวน: 2042 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอรัญญิการาม เดิมชื่อ “วัดดอนศาลเจ้า” เป็นวัดที่ตั้งกันมาในสมัยโบราณ และเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในตำบลแหลมประดู่ เมื่อก่อนวัดดอนศาลเจ้าตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 ตำบลแหลมประดู่ จุดที่ตั้งวัดในหมู่ที่ 2 ดังกล่าวนั้นเป็นทางน้ำและน้ำจะท่วมทุกปี ชาวบ้านจึงได้ย้ายมาตั้งวัดใหม่ซึ่งอยู่บริเวณดอนศาลเจ้า เนื่องจากเป็นที่สูง และน้ำไม่ท่วม ตลอดจนมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์
 
ซึ่งชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธากันเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างวัดและเรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านดอนศาลเจ้าและช่วยกันบูรณะวัดกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ วัดอรัญญิการาม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ 1 บ้านดอนศาลเจ้า ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
ได้เริ่มสร้างวัดเมื่อปีพ.ศ. 2430 โดยมีนายพิม ร่วมกับราษฎร์ยกที่ดินให้สร้างวัด ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2514 เนื้อที่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปัจจุบันวัดนี้มีเนื้อที่ที่ตั้งวัดทั้งหมด จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา เป็นเนื้อที่มีโฉดที่ดิน เลขที่ 6078 เล่ม 61 หน้า 78
 
วัดมีอาณาเขตติดต่อดังนี้คือ ทิศเหนือจดบ้านดอนศาลเจ้า ทิศใต้จดเขตโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ทิศตะวันออกจดเขตบ้านดอนศาลเจ้า และทิศตะวันตกจดเขตบ้านดอนศาลเจ้า เสนาสนะสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 20 ธันวาคม พ.ศ. 2518 เป็นอาคารปูนผสมไม้ชั้นเดียว เมรุ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 กุฏิสงฆ์ และรั้วหรือกำแพง
 
ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดอรัญญิการาม มีดังนี้คือ รูปที่ 1 พระอาจารย์ง้อย รูปที่ 2 พระอุปัชฌาเดช รูปที่ 3 พระอาจารย์หรุ่ม รูปที่ 4 พระอาจารย์พรหม รูปที่ 5 พระอาจารย์สิน รูปที่ 6 พระครูมัน รูปที่ 7 พระครูปลอด รูปที่ 8 พระอาจารย์ และรูปที่ 9 (รูปปัจจุบันคือ) พระครูวรรณธรรมกิจ (ปลื้ม สิริวณโณ) ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ถึงปัจจุบัน ไวยาวัจกรคือ นายเหมือน ขาวสะอาด รายนามคณะกรรมการวัดคือ นายประสิทธิ์ เปลี่ยนเจริญ นายสงพงษ์ พานิชย์วัฒนานุกูล นายสำราญ พุทธรัตน์ นายพรม มาศิริ นายสุกรี ปั้นประเสริฐ นายประดับ กิมเต๋ง นางมณี จั่นระยับ นางสุภาพร นิลเนียม นางประนอม หรุ่นทอง และนางวรรณา จ้อยประเสริฐ ปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ อาทิเช่น พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พระโมคัลลา พระสารีบุตร ฯลฯ เป็นต้น
 
วัดอรัญญิการาม เป็นวัดที่เผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชนและพุทธศาสนิกชน โดยการแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกวันพระ และสอนธรรมะในสถานศึกษา ปกครองวัดโดยใช้หลักเมตตาธรรม และเป็นที่เคารพนับถือ ของพระ เณร พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป
 
มีการจัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยเดิม ๆ ไว้ อาทิเช่น ประเพณีวันสงกรานต์ การจัดเทศมหาชาติ และงานประจำปีอย่างสงบ โดยใช้หลักความพอเพียงในการบริหารจัดการวัด และ เน้นการทำบุญตักบาตรอบรมธรรมะแก่เด็กนักเรียนเยาวชนและพุทธศาสนิกชน ตลอดจนมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระและวันสำคัญทางศาสนา
 
รวมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาดตาด้วยต้นไม้ และอื่น ๆ อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ จุดเด่นของท่านคือ มีความรู้ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมทุกวันพระเป็นประจำ เจริญวิปัสสนา กัมมฐาน ถือศีลและปฏิบัติธรรม จัดงานกิจกรรมวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีกิจกรรมภาคเช้า และภาคค่ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นประจำทุกปี ปัจจุบันมีพระสังฆาธิการจำนวน 5 รูป 
แผนที่ วัดอรัญญิการาม แผนที่วัดอรัญญิการาม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดอรัญญิการามวัดดอนศาลเจ้า
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)