วัดบางปรงธรรมโชติการาม

วัดบางปรงธรรมโชติการาม

วัดบางปรงธรรมโชติการาม

ประชากร จำนวน: 4179 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบางปรงธรรมโชติการาม ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า “วัดบางปรง” ตั้งอยู่ ณ บ้านบางปรง หมู่ที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2450 มีเนื้อที่ในการสร้างวัด จำนวน 26 ไร่ 60 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2492
 
วัดบางปรงธรรมโชติการาม ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยมีโครงการอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีมีการจัดการเรียน การสอน ธรรม-บาลี และเป็นวัดที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมการมีเด็กวัด โดยอุปถัมภ์เด็กที่ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
 
โดยเข้ามาพักเป็นเด็กวัด อุปถัมภ์ที่อยู่อาศัย อาหาร อุปกรณ์การเรียนค่าเล่าเรียน เป็นต้น ปัจจุบัน วัดบางปรงธรรมโชติการามแห่งนี้ มีเด็กวัดอาศัยอยู่ประมาณ 100 กว่าคน และนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการมาออกกำลังกายในวัด โดย จัดสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้บริการเด็ก เยาวชน พร้อมจัดครูสอนกีฬาให้อีกด้วย
 
วัดบางปรงธรรมโชติการาม เป็นศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา ตามนโยบายกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้ง เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 ป็นศูนย์รวมของชุมชนบางปรง และชุมชนใกล้เคียง ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี
 
สิ่งที่น่าสนใจในวัดบางปรงธรรมโชติการาม คืออุโบสถหลังเก่า ซึ่งมีอายุประมาณ 100 กว่าปีมาแล้วเป็นโบราณสถานที่ กรมศิลปากร ได้นำขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ แล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งพระอุโบสถหลังนี้ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่ออู่ทองศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูป แบบศิลปะสมัยอู่ทอง ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการะของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก
 
ปัจจุบันมี พระครูโชติพัฒนากร (เสนีย์ รุจิธัมโม) ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบางปรงธรรมโชติการามทำหน้าที่ในการบริหารและปกครองวัด
แผนที่ วัดบางปรงธรรมโชติการาม แผนที่วัดบางปรงธรรมโชติการาม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดบางปรงธรรมโชติการาม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)