วัดเกาะจันทาราม

วัดเกาะจันทาราม

วัดเกาะจันทาราม

ประชากร จำนวน: 1802 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเกาะจันทาราม ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า “วัดเกาะจันทร์” ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2441 มีเนื้อที่ในการสร้างวัด จำนวน 61 ไร่ 1 งาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2492 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร
 
ตามประวัติเล่าว่า วัดเกาะจันทาราม เดิมชื่อว่า วัดเกาะเสือ ผู้นำในการสร้างวัด คือ พระเกรียงไกร กระบวนยุทธ อดีตปลัดฉะเชิงเทรา และมีนางบุญจันทร์ เป็นผู้บริจาคที่ดิน ในครั้งแรกที่เรียกชื่อว่า วัดเกาะเสือ นั้น เรียกตามชื่อของพระเกรียงไกร กระบวนยุทธ ซึ่งมีชื่อเดิมว่า เสือ ต่อมาพระญาณรังษี อดีตเจ้าคณะ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ เป็น วัด “เกาะจันทาราม”
 
วัดเกาะจันทาราม ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในวัดเกาะจันทาราม และ เป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวตำบลบางแก้ว และชุมชนใกล้เคียง ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ปัจจุบันมี พระครูจันททีปคุณ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทาราม ทำหน้าที่ในการบริหารและปกครองวัด
แผนที่ วัดเกาะจันทาราม แผนที่วัดเกาะจันทาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเกาะจันทารามวัดเกาะเสือ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)