วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร

วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร

วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร

ประชากร จำนวน: 2540 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า “วัดเปร็ง” ตั้งอยู่ ณ บ้านคลองเปรง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 
จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2464 โดยมีนายหรีม จำรูญวงศ์ เป็นผู้ซื้อที่ดินถวายวัด มีเนื้อที่ในการสร้างวัด จำนวน 19 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2543
 
วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชน ชาวตำบลคลองเปรง และชุมชนใกล้เคียง
 
ใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น ปัจจุบันมี พระปลัดถวิล ชุตินฺธโร ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร ทำหน้าที่ในการบริหารและปกครองวัด
แผนที่ วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร แผนที่วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหารวัดเปร็ง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)