วัดพรหมสุวรรณ

วัดพรหมสุวรรณ

วัดพรหมสุวรรณ

ประชากร จำนวน: 1673 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพรหมสุวรรณ ตั้งอยู่ ณ บ้านคลองนา หมู่ที่ 2 ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2458 มีเนื้อที่ในการสร้างวัด จำนวน 17 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2500เขตวิสุงคามสีมากว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร
 
วัดสุวรรณาราม ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยมีโครงการอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีมีการจัดการเรียน การสอน ธรรม-บาลี
 
เป็นศูนย์รวมของชุมชนคลองนา และชุมชนใกล้เคียง ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น ปัจจุบันมี พระครูวินัยธร โสรัจจะ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพรหมสุวรรณทำหน้าที่ในการบริหารและปกครองวัด
แผนที่ วัดพรหมสุวรรณ แผนที่วัดพรหมสุวรรณ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดพรหมสุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)