หน้าหลัก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.นครราชสีมา > ภาคอีสานในประเทศไทย


นครราชสีมา

ภาคอีสานในประเทศไทย

ภาคอีสานในประเทศไทย

Rating: 5/5 (1 votes)

ภาคอีสานในประเทศไทย หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ประกอบไปด้วย 20 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดนครพนม, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดยโสธร, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดเลย, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดบึงกาฬ
 
ภาคอีสาน มีพื้นที่ประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศไทย ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช ภูมิประเทศโดยรวมจะยกตัวสูงแยกออกจากภาคกลางอย่างชัดเจน
 
ภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบไปด้วย เทือกเขาสูงทิศตะวันตก และทิศใต้ โดยทางทิศตะวันตกจะมีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 500 - 1,000 เมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล โดยมียอดเขาที่สูงที่สุดในภาคอีสาน คือ ยอดภูหลวง มีความสูงประเมาณ 1,571 เมตร และมีภูกระดึงที่มีความสูง 1,325 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำเลย, แม่น้ำพอง, แม่น้ำพรม, ลำตะคอง และเม่น้ำชี โดยทางทิศใต้จะมีเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรัก ที่กั้นระหว่างภาคอีสานของประเทศไทย กับประเทศกัมพูชา และประเทศลาว
 
ซึ่งมีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 400 - 700 เมตร โดยมียอดเขาเขียวเป็นยอดเขาที่ถือได้ว่าสูงที่สุดอยู่ทางทิศใต้ โดยสูงประมาณ 1,292 เมตร โดยภาพรวมภาคอีสานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. แอ่งโคราช คิดเป็นพื้นที่ 3 ใน 4 ของภาคอีสานทั้งหมด ได้แก่ บริเวณลุ่มแม่น้ำมูล และลุ่มแม่น้ำชี 2. แอ่งสกลนคร บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง และบริเวณตอนเหนือของเขาภูพาน
 
ภาคอีสานแบ่งจังหวัดตามกลุ่มดังนี้ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย
กลุ่มย่อยที่ 1 จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มย่อยที่ 3 จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด
 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย
กลุ่มย่อยที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร
 
ชาวอีสานมีพื้นเพมาจากหลายกลุ่มคนที่มาตั้งรกรากที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ชาวไทยโคราช, ชาวส่วย (กุย), ย้อ, ผู้ไทย และชาวโซ้ ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะยึดถือประเพณีที่เคยสืบทอดกันมา เช่น ประเพณีท้องถิ่นที่เรียกว่า "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่"

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร หมวดหมู่: บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร กลุ่ม: รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(20)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(5)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(6)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(6)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(30)

มัสยิด มัสยิด(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(6)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(3)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(6)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(4)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(3)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(5)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(8)

น้ำตก น้ำตก(9)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(2)

ทุ่งดอกไม้ ทุ่งดอกไม้(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(8)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(2)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(3)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(1)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(1)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(21)

สวนน้ำ สวนน้ำ(2)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(6)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(2)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(5)