วัดม่อนมะหินศิลาราม

วัดม่อนมะหินศิลาราม

วัดม่อนมะหินศิลาราม

ประชากร จำนวน: 257 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดม่อนมะหินศิลาราม ตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ที่ 4 บ้านปางกอตัน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 200 ไร่ น.ส. 3
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 20 เส้น ทิศใต้ประมาณ 10 เส้น ทิศตะวันออก ประมาณ 20 เส้น จดถนนสายแม่แว- ทุ่งหัวช้าง ทิศตะวันตกประมาณ 10 เส้น จดป่าสงวน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และศาลาเอนกประสงค์ ปูชนียวัตถุมี พระประธานเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน พระพุทธรุปแกะสลักด้วยไม้ลงรักปิดทอง พระพุทธรูปหินแกะสลักลงรักปิดทอง และเจดีย์
 
วัดม่อนมะหินศิลาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2100 เดิมเป็นวัดร้างในปี พ.ศ. 2483 ท่านครูบาพรหมา พรหฺมจกฺโก ได้เดินธุดงค์มาพบเข้ามีสภาพเป็นวัดร้างปกคลุมไปด้วยหญ้าและต้นไม้
 
ท่านได้พักอยู่ระยะหนึ่งจึงเห็นสมควรบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างที่ทรุดโทรม จึงได้ปรึกษากับกำนันบุญเลา ณ ลำพูน ผู้ใหญ่เป็ง ปราบผาง พร้อมด้วยศรัทธาประชาชนช่วยกันบูรณะขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2511 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
 
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 ครูบาพรหมา พรหมฺจกฺโก พ.ศ. 2486- 2487 รูปที่ 2 พระทอง จนฺทโขโต พ.ศ. 2488- 2492 รูปที่ 3 พระปัน ขนฺติธโร พ.ศ. 2493 - 2498
 
รูปที่ 4 พระมหาเขื่อนคำ อัตถสนฺโต พ.ศ. 2499 - 2518 รูปที่ 5 พระอธิการกุย อฺกกวํโส พ.ศ. 2519 - 2522 รูปที่ 6 พระสันทัศน์ สาโท พ.ศ. 2523 - 2527 รูปที่7 พระบุญเย็น ปรกฺโม พ.ศ. 2528 - 2530 รูปที่ 8 พระวันชัย พรหมโชโต พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน
แผนที่ วัดม่อนมะหินศิลาราม แผนที่วัดม่อนมะหินศิลาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดม่อนมะหินศิลาราม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(8)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(91/383)

มัสยิด มัสยิด(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(13)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(3)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(2)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(1)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(13)

น้ำตก น้ำตก(3)

ถ้ำ ถ้ำ(4)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)