มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ประชากร จำนวน: 1643 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวอำนาจเจริญ

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นที่ตั้งของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 50 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลบุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินก่อสร้างโครงการดังกล่าว
 
รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ไว้หลายประการประการหนึ่งคือให้ขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมและให้ศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายโอกาส ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองหลัก และเมืองรองของประเทศ
 
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามนโยบาย ดังกล่าวโดยในช่วงปลายแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 7 และต้นแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้นำเสนอโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคต่อคณะรัฐมนตรีโดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญของโครงการ 3 ประการคือ
 
เพื่อขยายสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคให้มากขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค
 
เพื่อเตรียมกำลังคนระดับปริญญาให้สอดคล้องกับการลงทุนในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นจุดเร่งด่วนในการพัฒนา
 
เพื่อเป็นการลดปริมาณการเข้ามาศึกษาต่อในส่วนกลางของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและปัญหาสังคมในระยะยาว
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.acr.mahidol.ac.th
โทร โทร: 045523211
แผนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ แผนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอำนาจเจริญ(1)