โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ

โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ

โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ

ประชากร จำนวน: 4068 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวสิงห์บุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจึงพัฒนาให้โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ พร้อมการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวพร้อมการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาไทย รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นไปในตัวด้วย
 
การท่องเที่ยวนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสการเป็นเกษตรกร ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติด้วย ที่มา/ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริตำบลบ้านจ่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านจ่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาข้าว และมักประสบปัญหาโรคและแมลงระบาด เกษตรกรมีการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
 
สิ่งที่ตามมานอกเหนือจากผลกระทบดังกล่าวแล้ว ยังส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น หรือไม่แน่นอน ในขณะที่ราคาผลผลิตกลับตกต่ำลง ส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร เมื่อปี 2541 เกษตรกรจึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา จึงรวมกลุ่มกันจัดตั้ง "โรงเรียนเกษตรกร"
 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป โรงเรียนเกษตรกรหมายถึง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่นำมาใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ร่วมกันคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก้ไขปัญหาและสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ตามชนิดพืชที่นิยมปลูกในท้องถิ่น เมื่อปี 2542 รายการ เวทีชาวบ้าน ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มาถ่ายทำและบันทึกเทปโทรทัศน์กิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลบ้านจ่า "ตอน แมลง มิตร หรือ ศัตรู ในนาข้าว"
 
และนำออกอากาศเมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2542 เวลา 20.30 น. ในขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทอดพระเนตรรายการดังกล่าว จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กองงานส่วนพระองค์ โดยเลขาธิการพระราชวัง (นายแก้วขวัญ วัชโรทัย) มีหนังสือนำพระราชกระแสชื่นชมถึง สมาชิกโรงเรียนเกษตรกรตำบลบ้านจ่า และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม นำมาซึ่งเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจแก่ผู้เกี่ยวข้องเป็นล้นพ้น
 
การเดินทาง ตัวเมืองสิงห์บุรี มาทางทิศตะวันตก ถนนสาย สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี (ถนนหมายเลข 3303) ระยะทาง 16 กม.
โครงการหลวง กลุ่ม: โครงการหลวง
คำค้น คำค้น: โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(4)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(3)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(3)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ห้องสมุด ห้องสมุด(1)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(42)

โบสถ์ โบสถ์(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(2)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(3)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(1)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(8)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(2)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(1)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)