ประเพณีตานก๋วยสลาก

ประเพณีตานก๋วยสลาก

ประเพณีตานก๋วยสลาก

ประชากร จำนวน: 680 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 07.00 - 08.30 น.
 
ประเพณีตานก๋วยสลาก บ้านสันป่าจี้เป็นประเพณีดั้งเดิมของชุมชน จะมีการร่วมกันจัดที่วัดสันป่าค่าทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ การตานก๋วยสลาก เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ตายไปแล้ว หรืออุทิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสัตว์ทั้งหลายที่เคยอยู่ร่วมกับคนเช่น ช้าง ม้า วัว ควาย หมู หมา หรือสัตว์ ที่เคยเป็นอาหารของคน
 
ซึ่งเชื่อว่าเป็นวันที่เทวดาปล่อยเปรต ลงมารับส่วนบุญจากโลกมนุษย์  จากการตานก๋วยสลากหรือชะลอม หรือ ตะกร้านั่นเอง การสานก๋วยสลาก มีการทำกันเอง ในชุมชนโดยใช้ไม้ไผ่มาผ่าและทำให้เป็นเส้นเรียกว่า “ตอก” แล้วนำมาสานให้เป็นรูปก๋วยสลาก
 
ภายในก๋วยสลาก จะบรรจุ ข้าวปลาอาหาร ผลไม้ พริกหนุ่ม พริกแห้ง เกลือ น้ำดื่ม ห่อข้าว ขนม ข้าวต้มมัด ข้าวสาร หอม กระเทียม แล้วจะมัดด้วยตอก ด้านบนจะมีลักษณะปลายแหลม  เสียบด้วยสวยดอกไม้ แล้วปักด้วยฟุ่ยที่ทำจากไม้ไผ่ขูดให้เป็นฝอยคล้ายดอกไม้ แล้วผูกด้วย ห่อเมี่ยง ไม้ขีดไฟ บุหรี่ อาจจะใส่เงินไปด้วยก็ได้
 
พ่อตั๋น ตำโปทา ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านสันป่าจี้ อีกท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ก๋วยสลาก 1 ก๋วย ก็จะเขียนเส้นสลาก 1 เส้น สำหรับจำนวนก๋วยสลากแต่ละครอบครัวนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการว่า ปีนี้จะตานให้ใครบ้าง เช่น ตานไปให้ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับไปแล้ว
 
อาจจะเพิ่ม ก๋วยสลากเพื่อตานไปให้ เทวดา สัตว์ทั้งหลาย สำหรับเส้นอาจจะเขียนว่าเราต้องการตานไปหาผู้ได เช่น เขียนว่า เจ๋ตะนา ศรัทธา นายแดง รักชาติ ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยังสัตว์สรรพป๊ะว่าสัตว์ที่ได้ทุบได้ดี และได้ใช้เป็นอาหาร ขอให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลจิ่มเต้อ
 
พอถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าที่สวยงาม ทุกครอบครัวจะนำก๋วยสลากพร้อมเส้นไปที่วัดสันป่าค่า เวลาประมาณ 07.30 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 08.30น. ชาวบ้านจะนำก๋วยสลากมาประดับวางเรียงรายตามศาลาวัด
 
และใต้กุฏิพระ แล้วนำเส้นไปรวมกันทั้งหมดกลางพระวิหารแล้วคลุกเคล้าและจัดแบ่งให้เป็นส่วนเท่าๆกัน ตามจำนวนพระสงฆ์และสามเณร เช่น จำนวนพระและสามเณรรวม 15 รูป ก็จะแบ่งให้เท่ากัน จำนวน 18 ส่วน ที่             
 
เพิ่มมาเป็นส่วนของ มัคทายก พระพุทธ โรงเรียน พระที่มาร่วมรับตานก๋วยสลาก มาจากวัดข้างเคียง ที่ทางวัดสันป่าค่าไปนิมนต์มารับก๋วยสลาก เวลา 09.30 น.พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เรื่อง อานิสงส์ตานก๋วยสลาก มัคทายก สมาครัวทาน เวนตานเส้นสลาก
 
และถวายตานก๋วยสลาก พระสงฆ์อุปโลกน์ พระสงฆ์อนุโมทนา เวลา 11.00น.เส้นสลากออก นิมนต์ผู้แทนแต่ละวัดรับเอาเส้นสลากแล้วนำไปถวายพระสงฆ์และสามเณรของวัดตนเองที่มา จากนั้นชาวบ้านสันป่าจี้ก็จะนำก๋วยสลากของตนเองไปหาเส้นสลากตามจุดต่าง ๆ ที่พระสงฆ์และสามเณรแต่ละวัดถือเส้นสลาก       
 
ที่ได้รับจัดสรร เมื่อเจ้าของเส้นสลากพบเส้นสลากของตนเองแล้วก็จะนำก๋วยสลากประเคนพระสงฆ์หรือสามเณร และพระสงฆ์หรือสามเณรก็จะอ่านข้อความในเส้นสลากแล้วต่อด้วยการ ให้พรแก่เจ้าของสลากพร้อมทั้งหยาดน้ำ สวดแผ่เมตตาให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับอานิสงส์จากผู้ทำบุญที่เป็นลูกเป็นหลาน ญาติมิตร
 
ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวบ้านสันป่าจี้ เมื่อพระสงฆ์ได้ก๋วยสลากจนครบตามเส้นสลากที่ได้รับการจัดสรรแล้ว พระสงฆ์หรือสามเณรก็จะนำก๋วยสลากที่ได้รับมาและแกะเอาข้าวปลาอาหารที่มีอยู่ในก๋วยสลากมารวมกันเพื่อจะได้ฉันท์อาหารให้ทันเวลาก่อนเที่ยงวัน ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานหลายชั่วอายุคน
 
คุณสพรรณี มาหล้า วัฒนธรรมอำเภอเถิน กล่าวว่า ประเพณีตานก๋วยสลาก ทำให้เกิดการขับเคลื่อนไปทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน เกิดประโยชน์ด้านสังคม คือทำให้ชาวบ้าน เยาวชน นักเรียน เกิดการรวมกลุ่มกัน ได้มาวัดได้มาทำบุญเกิดความรู้สึกสบายใจ คลายเครียด ได้มาพบปะพูดคุยกันเกิดความผูกพัน ช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกัน
 
เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนัก กับเยาวชนรุ่นหลังพร้อมที่จะอนุรักษ์ต่อไป ความสำคัญของประเพณีเป็นการเอื้อต่อวิถีชีวิตชุมชน เป็นการสร้างความสามัคคีภายในชุมชน และส่วนของวัฒนธรรมอำเภอเถิน พร้อมที่จะส่งเสริมการจัดประเพณีอันดีงาม
 
และให้มีการอนุรักษ์ จะเป็นการขัดเกลาจิตใจมนุษย์ ให้มีความอ่อนน้อม สุขุมเยือกเย็น ใจดี มีเมตตาเป็นการส่งเสริมการให้และรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
แผนที่ ประเพณีตานก๋วยสลาก แผนที่ประเพณีตานก๋วยสลาก
คำค้น คำค้น: ประเพณีตานก๋วยสลากวัดสันป่าค่า
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(5)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(8)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(4)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(86/684)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(9)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(3)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(5)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(4)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(11)

น้ำตก น้ำตก(15)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(12)

ทุ่งดอกไม้ ทุ่งดอกไม้(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(4)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(2)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(2)

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ(1)