หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์


จำนวน : 996,031คน

คำขวัญ :เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

จังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวานคือสมญานามของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นดินแดนแห่งขุนเขา มีผืนป่าเขียวขจี ทัศนียภาพสวยงาม และอากาศที่สดชื่นเย็นสบายตลอดปี โดยเฉพาะบริเวณเขาค้อ ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” นับเป็นที่เที่ยวภาคเหนือในประเทศไทยที่ไม่ควรพลาด หล่อหลอมมด้วยวัฒนธรรม และประเพณีภาคเหนืออันทรงคุณค่า นอกจากนี้ยังมีอาหารภาคเหนือที่เป็นเอกลักษณ์ น่าลิ้มลอง
 
เพชรบูรณ์ เดิมมีชื่อว่า "เพชรบุระ" หรือ "พืชปุระ" มีความหมายว่าเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร สันนิษฐานว่ามีการสร้างเมืองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และยุคที่สองคือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเมืองนี้ทำหน้าที่เป็นเสมือนกำแพงชั้นนอกที่ป้องกันข้าศึกเข้ามารุกราน
 
ต่อมาในสมัยอยุธยา เมืองเพชรบูรณ์ได้กลายเป็นเมืองสำคัญในการเคลื่อนทัพ เคลื่อนพลผ่าน จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 6 เพชรบูรณ์ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด 
 
ประเทศไทยในยุคสมัยหนึ่ง เพชรบูรณ์ได้กลายเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลไทย โดยเฉพาะในบริเวณเขาค้อ และภูหินร่องกล้า ที่มีพื้นที่เป็นสีชมพูยาวนานมากกว่า 13 ปี ปัจจุบันเขาค้อและภูหินร่องกล้าได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(4)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(3)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ห้องสมุด ห้องสมุด(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(3)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(31)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(4)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(11)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(14)

น้ำตก น้ำตก(21)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(11)

ทุ่งดอกไม้ ทุ่งดอกไม้(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(12)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(10)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(1)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(4)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)