มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประชากร จำนวน: 2394 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวนครปฐม

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีที่ตั้งศูนย์กลางอยู่ ณ ที่ดินพระราชทาน2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ 1,240 ไร่ เป็นที่ตั้งของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน ดังนี้
 
กองกฏหมาย, กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม, กองกิจการนักศึกษา, กองคลัง, กองทรัพยากรบุคคล, กองเทคโนโลยีสารสนเทศ, กองบริหารการศึกษา, กองบริหารงานทั่วไป, กองบริหารงานวิจัย, กองแผนงาน, กองพัฒนาคุณภาพ, กองวิเทศสัมพันธ์, ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง, ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา, ศูนย์บริหารสินทรัพย์, ศูนย์พัฒนาปัญญาคม, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี, ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม, โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา และคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยส่วนหนึ่งของพื้นที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน คือ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คณะกายภาพบำบัด, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, สถาบันโภชนาการ, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, วิทยาลัยนานาชาติ, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิทยาลัยราชสุดา, วิทยาลัยศาสนศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, หอสมุดและคลังความรู้ และศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.mahidol.ac.th
โทร โทร: 028496000
แฟกซ์ แฟกซ์: 028002909, 028496211
แผนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แผนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สามพราน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พุทธมณฑล(2)