อ่างเก็บน้ำพระงาม

อ่างเก็บน้ำพระงาม

อ่างเก็บน้ำพระงาม

ประชากร จำนวน: 4631 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

อ่างเก็บน้ำพระงาม เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การบินทหารบก มีเนื่อที่ประมาณ 100 ไร่เศษ ระยะทางรอบอ่างประมาณ 1,800  เมตร  สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 450,000 ลูกบาศก์เมตร ศบบ.   
 
ใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในการแก้ปัญหาการอุปโภคและบริโภคของทางราชการและผู้ซึ่งอาศัยอยู่ใน ศบบ. นอกจากนั้นแล้วศูนย์การบินหทารบก ยังใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำพระงามเป็นพื้นที่ในการสาธิตแสดง การบินให้คณะต่าง ๆ  
 
ซึ่งเข้ามาเยี่ยมชมกิจการได้รับชมโดยใช้พื้นที่ในอ่างเก็บน้ำสาธิตการใช้อากาศยาน (ฮท.47) บินลงน้ำทางยุทธวิธีด้านหลังอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่เป็น พื้นที่ส่งลงของอากาศยาน ประเภทปีกหมุนและลึกเข้าไปจะเป็นบริเวณทิวเขาพุคา ใช้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศของ อากาศยานประเภทปีกหมุนและลึกเข้าไปเป็นบริเวณทิวเขาพุคา ใช้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ ของอากาศยาน
             
บริเวณทางขึ้นสันอ่างเก็บน้ำมีศาลาเอนกประสงค์สร้างไว้ เพื่อต้อนรับคณะที่เข้ามาเยี่ยมชมการแสดง การบินชื่อว่า "ศาลาวิพิธทัศนา" สร้างขึ้นในสมัยที่ พลตรี นิพนธ์ ไชยะบุรินทร์ เป็นผู้บัญชาการ ศบบ. และมีการปรับปรุงในสมัยที่ พล.ต..อุดมศักดิ์ ม่วงศรีงาม เป็นผู้บัญชาการ ศบบ.
             
ต่อมาระยะหลังบริเวณอ่างเก็บน้ำ เกิดการตื้นเขิน ศูนย์การบินทหารบก จึงจัดทำโครงการ พัฒนา ขุดลอก พื้นที่อ่างเก็บน้ำพระงามหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุด เมื่อ ต.ค.48 ได้จัดทำโครงการไปยังเทศบาล ตำบล เขาพระงาม เพื่อของบประมาณในการขุดลอกและปรับปรุงพื้นที่มาจนกระทั่งปัจจุบัน
คำค้น คำค้น: อ่างเก็บน้ำพระงาม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 4 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(5)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(2)

พระราชวัง พระราชวัง(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(3)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(10)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(25)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(2)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(4)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(2)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(3)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(5)

น้ำตก น้ำตก(5)

ถ้ำ ถ้ำ(3)

ทุ่งดอกไม้ ทุ่งดอกไม้(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(4)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)