วัดหางน้ำสาคร

วัดหางน้ำสาคร

วัดหางน้ำสาคร

ประชากร จำนวน: 843 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหางน้ำสาคร ตั้งอยู่เลขที่ 111 บ้านหางน้ำสาคร หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา ส.ค.1 เลขที่ 132
 
อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางหลวงและที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดที่ชลประทาน ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์และที่ธรณีสงฆ์วัดหางน้ำสาคร ทิศตะวันตก จดคลองอนุศาลนันท์ (ชัยนาท-ปั่ก) มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 56 ไร่ 42.13 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 16618, 16619, 4685, 4686, 4687 และ 4688
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 9.2 เมตร ยาว 26 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2528-2535 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 32 เมตร ยาว 34.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
หอสวดมนต์ กว้าง 8.5 เมตร ยาว 15 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (4 ชั้น) 1 หลัง วิหาร กว้าง 9.5 เมตร ยาว 13 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541-2542 หลังที่ 2 กว้าง 6.6 เมตร ยาว 7.320 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552-2553
 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 11 เมตร ยาว 12 เมตร เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 4 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง เรือนเก็บพัสดุ 1 หลัง โรงเก็บเกวียนเก่า 1 หลัง
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 2.6 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 1 เมตร สูง 1.30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2506
 
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระประจำศาลาธรรมสังเวช ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.50 เมตร พระพุทธรูปทองคำ 4 องค์ หน้าตักกว้าง 2 นิ้ว, 3.5 นิ้ว ค้นพบในเจดีย์ เมื่อ พ.ศ. 2547
 
วัดหางน้ำสาคร ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442 โดยมีชาวบ้านหางน้ำสาคร ช่วยกันสร้างวัดนี้ขึ้นและชาวบ้านส่วนใหญ่ได้อพยพมาจากบ้านหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์
 
อุโบสถหลังเก่าสร้างโดยหลวงพ่อเดิม ต่อมาภายหลังพระครูอุดมชัยสารได้ทำการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาแทน โดยสมัยพระครูวิจิตรชัยการ (หลวงพ่อสด) ได้ก่อสร้างอาคารตึกสูง 4 ชั้น ชั้นแรกเป็นห้องโถงใต้ถุนสูง ชั้นที่ 2 ใช้เป็นศาลาการเปรียญ ชั้น 3 ใช้เป็นกุฏิสงฆ์ และกำลังก่อสร้างได้เฉพาะด้านเหนือ หลังจากที่พระครูวิจิตรชัยการมรณภาพ เมื่อ พ.ศ.2524
 
การบูรณะก่อสร้างก็ชะงักไป จนปี พ.ศ.2547 ได้มาเริ่มก่อสร้างจนเป็นตึกที่สวยงาม พระครูวิตรนั้นได้สร้างอาคารเสนาสนะ คือ สร้างโรงครัว เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ใต้ถุนโปร่ง สร้าง พ.ศ.2545 สร้างโรงเรือนเก็บเกวียนและอุปกรณ์ทำนา เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวโปร่ง พ.ศ. 2546 บูรณะก่อสร้างตึกเพิ่มเติมจากที่หลวงพ่อสดสร้างไว้
 
บูรณะองค์เจดีย์ที่ชำรุด สร้างหอระฆัง 1 หลัง บนชั้นที่ 4 ของตึก สร้างศาลาธรรมสังเวชหลังใหม่ 1 หลัง เป็นอาคารไม้ในปี พ.ศ.2548-2549 สร้างศาลาประธานหน้าเมรุ 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี พ.ศ. 2550-2551 ครอบครัวภาณุโรจน์ ซื้อสิทธิครอบครองที่ดินด้านทิศเหนือถวายให้วัดจำนวน 2 ไร่ 1 งานเศษ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2547 ทำการสร้างกำแพงที่ดินใหม่ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 สร้างแพลอยน้ำขึ้น
 
ส่วนสมัยพระอธิการสมบูรณ์ อิสฺสรธมโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้ทำการสร้างแพลอยน้ำเพิ่มเติม และทำการก่อสร้างมณฑปเพิ่มเติม จัดสร้างห้องสุขาชาย-หญิง และคนพิการ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 80 เมตร ยาว 120 เมตร
 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2472 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมบูรณ์ อิสฺสรธมฺโม
แผนที่ วัดหางน้ำสาคร แผนที่วัดหางน้ำสาคร
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดหางน้ำสาคร
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(76)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองชัยนาท(4)

https://www.lovethailand.org/อ.มโนรมย์(27)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดสิงห์(5)

https://www.lovethailand.org/อ.สรรพยา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สรรคบุรี(6)

https://www.lovethailand.org/อ.หันคา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองมะโมง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.เนินขาม(13)