วัดสังฆราชา

วัดสังฆราชา

วัดสังฆราชา

ประชากร จำนวน: 2854 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสังฆราชา เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที่5 ซอยลาดกระบัง 3 ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์
 
พ.ศ.2450 ชาวบ้านบริเวณคลองสองมีความประสงค์จะสร้างวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชุมชนได้พากันไปปรึกษานายกงอนาท้วย ซึ่งเป็นผู้เก็บค่าเช่านาให้แก่พระยาเกษมศุขการี (คลับ แพ่งสภา) เมื่อทราบความประสงค์ดังนั้นแล้วนายกงินาท้วยจึงพาชาวบ้านส่วนหนึ่งไปเรียนปรึกษากับพระยาเกษมศุขการีและคุณหญิงไฝ่ เกษมศุขการี
 
เมื่อท่านทั้งสองเห็นว่าชาวบ้านมีความตั้งใจจริง จึงแสดงความยินดีพร้อมช่วยเหลือทุกอย่าง ในเบื้องต้นท่านไดบริจาคที่ดิน 11 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวาเพื่อเป็นที่สำหรับสร้างวัด และได้ร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันสร้างเสนาสนะสงฆ์ขึ้น สันนิฐานว่าเบื้องต้นเสนาสนะน่าจะมีหลังเดียวหรือสองหลัง เพราะพระสงฆ์อยู่จำพรรษาจำนวนน้อย
 
สำหรับชื่อวัดนั้นเข้าใจว่าจะเรียกกันว่า วัดสอง หรือ วัดทีสอง ตามชื่อคลองส่วนพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนิมนต์มาอยู่จำพรรษานั้นไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นภิกษุจากวัดใด สันนิฐานว่าน่าจะเป็นวัดบริเวณใกล้เคียง ด้วยเหตุผลที่ว่ามีความคุ้รเคยกันหรือมีความเกี่ยวพันโดยความเป็นญาติ
 
พ.ศ.2437 เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ พร้อมกับชาวบ้านได้พิจารณาเห็นว่าวัดาองมีพระจำพรรษามากแล้ว เห็นสมควรให้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ จึงเดินทางไปปรึกษากับพระยาเกษมศุขการีและคุณหญิงไฝ่ เกามศุขการี ท่านทั้งสองก็แสดงความยินดี พร้อมทั้งได้หนัวสือขอพรราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดด้วย
 
พ.ศ.2447 พระยาเกษมศุขการีและคุณหญิงไฝ่ เกษมศุขการีและครอบครัว ได้เดินทางมาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแก่วัดสองคราวเดียวกันนั้นได้ถวายขันน้ำมนต์ทองเหลืองไว้เป็นอนุสรณ์ด้วย หลักฐานชิ้นนี้สามารถยืนยันได้ว่าวัดสองนั้นมีชื่อเป็นทางการว่า "วัดสังฆราชาราษฎรบำรุง" แต่ชื่อดังกล่าวใครเป็นผู้ตั้งนั้นไม่สามารถสืบทราบได้สันนิฐานว่าพระยาเกษมศุขการี ซึ่งมีความคุ้นเคยสนิทสนมกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสอาจจะทูลขอให้พระองค์ประทานชื่อให้ เพราะว่าชื่อของวัดมีนัยบอกว่าเป็นวัดพระสังฆราช มีราษฎรช่วยกันดูแลรักษา
 
พ.ศ.2467 เจ้าอาวาสนามว่าพระครูผ่อง เจ้าคณะแขวงลาดกระบัง (ต่อมาเป็นพระครูศีลธรรมไพโรจน์)
 
ได้ปรึกษาชาวบ้านเพื่อจัดงานยแช่อฟ้าอุโบสถ ซึ่งทิ้งค้างไว้มาหลายปี เมื่อชาวบ้านมีมติเป็นเอกฉันท์กลมเกลียวกันดีแล้ว พระครูผ่องจึงได้ทำหนังสือทูลเชิญสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลสงวรสิริวัฒน์เสด็จมาเป็นองค์ประธานยกชือฟ้าอุโบสถ
 
เหตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้มาเสด็จมาเป็นองค์ประธานยกช่อฟ้าวัดสังฆราชาราฎรบำรุงคราวนั้น เป็นเพราะพระครูผ่องมีความคุ้นเคยสนิทใกล้ชิดกับพระองท่านมาก่อนหรืออาจเป็นเพราะพระยาเกษมศุขการีเป็นผู้กราบทูลเชิญพระองค์ก็ไม่ทราบได้
 
เอกสารของกระทรวงนครบาลกล่าวถึงการเสด็จครั้งนั้นว่า วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2467 เวลา 8.30 นาฬิกา(ก่อนเที่ยง) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวรสิริวัฒน์ ได้เสด็จมางายยกช่อฟ้าอุโบสถวัดสังฆราชา ประทับอยู่จนเวลา 5 นาฬิกา (หลังเที่ยง) จึงเสด็จกลับ โดยรถไฟคราวนั้นพระครูผ่อง เจ้าคณะแขวงพร้อมด้วยคณะสงฆ์และข้าราชการชาวบ้าน โดยการนำของรองอำมาตย์เอก หลวงขจรบุรี นายอำเภอมีนบุรีไดรับเสด็จอยู่ตลอดเวลา จนเวลากลับเสด็จ   
 
สมัยพระครูศีลธรรมไพโรจน์ (ผ่อง) เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆราชาราษฎรบำรุงนั้น วัดได้รับกสนพัฒนาจนกลายเป็นวัดใหญ่มีพระภิกษุสามเณรมากมายนอกจากนั้นพระครูศีลธรมไพโรจน์ ยังไดรับความไว้วางใจจากพระเถระผู้ใหญ่ให้เป็นเจ้าคณะแขวงทำหน้าที่ดูแลปกครองคณะสงฆ์เขตลาดกระบังอีกด้วย
 
หลังจากพระครูศีลธรรมไพโรจน์มรณะภาพแล้ว พระชิต อมฺพโร (ต่อมาเป็นพระครูวิชิตสังฆภาร) ลูกศิษย์ของท่านได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าอาวาสสืบแทน สมันพระครูวิชิตสังฆภารได้เป็นสมภารเจ้าวัดนี้ วัดสองได้มีการพัฒนาหลายๆด้านโดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมนั้น องค์การศึกษาแผนกธรรมสนามหลวงให้เปิดสอนสนามสอบธรรมสนามหลวงขึ้นที่วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง จังหวัดพระนครและเปิดเป็นสำนักเรียนคณะอำเภอลาดกระบัง เมื่อพ.ศ. 2477
 
ส่วนการปกครองนั้นพระครูวิชิตสังฆภาร ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จวันรัต(เฮง เขมจารี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ ให้เป็นเจ้าคณะอำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนครเมื่อ พ.ศ.2486 นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นกรรมการสงฆ์อำเภอบาดกระบัง ตำแหน่งองค์การปกครองด้วย
โทร โทร: 027371581
แผนที่ วัดสังฆราชา แผนที่วัดสังฆราชา
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสังฆราชาวัดสอง วัดทีสอง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(430)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนคร(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(17)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสาน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนเมือง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ตลิ่งชัน(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ธนบุรี(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกน้อย(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกใหญ่(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บางขุนเทียน(15)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคอแหลม(10)

https://www.lovethailand.org/อ.บางซื่อ(9)

https://www.lovethailand.org/อ.บางพลัด(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางรัก(6)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงกุ่ม(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พระโขนง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ยานนาวา(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชเทวี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ราษฎร์บูรณะ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดกระบัง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดพร้าว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สัมพันธวงศ์(12)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยขวาง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หลักสี่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(8)

https://www.lovethailand.org/อ.คันนายาว(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสามวา(10)

https://www.lovethailand.org/อ.วัฒนา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแค(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งครุ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บางบอน(3)