วัดนวลจันทร์

วัดนวลจันทร์

วัดนวลจันทร์

ประชากร จำนวน: 2636 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนวลจันทร์ (บางขวด) เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ 12 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ ต่อมาเปลี่ยนเป็นเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินจำนวน 26 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา มีอาณาเขตทิศเหนือยาว 217 เมตร ติดต่อกับศูนย์สาธารณสุข 15    ทับเจริญ ทิศใต้ยาว 195 เมตร ติดกับที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกยาว 158 เมตร ติดต่อกับคลองบางขวด ทิศตะวันตกยาว 257 เมตร ติดกับถนนนวลจันทร์
 
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มเดิมมีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง 5 ไร่ 2 งาน เป็นที่ตั้ง โรงเรียนวัดนวลจันทร์ และปัจจุบันมีผู้อุปถัมภ์คือลูกๆของคุณโยม สีนางจุก อ้นสุวรรณ ได้มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียนเด็กเล็กก่อนเกณฑ์อีก 1 ไร่ รวมกับที่ธรณีสงฆ์เดิม 2 แปลง รวมของใหม่อีก 1 ไร่ เป็น 27 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา
 
วัดนวลจันทร์ เดิมชื่อว่า วัดสองพี่น้อง เป็นวัดเก่าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคลองบางขวดในปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษา วัดนวลจันทร์ เดิมในสมัยนั้นชาวบ้านเรียกว่า วัดสองพี่น้อง เพราะมีสองพี่น้องและตระกูล ทับเจริญ พึ่งโพธิ์ อ้นสุวรรณ สร้อย-เงิน สุวรรณน้อย ชื่นกมล
 
ได้บริจาคที่ดินบริจาคที่ดินให้ 6 ไร่ จัดสร้างวัดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2389 ต่อมาภายหลังเมื่อปี พ.ศ. 2423 ได้ย้ายข้ามคลองมาสร้างหรือมาตั้งวัดในปัจุจบันซึ่งขุนจงใจระงับพาล (นายจันทร์) และนางจงใจระงับพาล (นางนวล) เป็นผู้มอบที่ดินให้ตั้งวัด และต่อมาจึงใช้ชื่อว่า “วัดนวลจันทร์” (บางขวด) พร้อมกับสร้างพระอุโบสถ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2453 เนื้อที่กว้าง 13 เมตร ยาว 22.80 เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454
 
วัดนี้แต่เดิมมีกุฏิอยู่ไม่กี่หลัง หอสวดมนต์ หอฉันท์ หอระฆัง และศาลากาลเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2496 เมรุเผาศพเป็นแบบเชิงตะกอนในสมัยนั้นและมีการบรูณะปฎิสังขรณ์ สร้างเสนาสณะต่างๆ เพิ่มเติมกันเรื่อยมา ตั้งแต่เจ้าอาวาสที่จำความได้รูปแรกคือ พระอธิการยัง ปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ.2389 – 2399 รูปที่ 2 พระอธิการท้วมปกครองตั้งแต่ พ.ศ.2453 รูปที่ 3 ไม่มีบันทึก พ.ศ. ไว้ รูปที่ 4 พระปลัดหุ่น สุวรรณฺณโร ปกครองตั้งแต่ พ.ศ. 2473-2511 รูปที่ 5 พระครูประสิทธิ์นวกรรมปกครองปี พ.ศ. 2514-2548 และรูปที่ 6 คือ ผู้เขียนบันทึก พระครูวินัยธรประเสียร อโนมคุโณ ปกครองปี พ.ศ. 2549
 
วัดนวลจันทร์ ได้ทำการบูรณะกันเรื่อยมา ตั้งแต่เจ้าอาวาสรูปแรก และมาเป็นที่รู้จักกันดี ในปีที่พระปลัดหุ่น สุวณฺณโร หรือ หลวงปู่หุ่น ของเราชาวบางขวด และมีการพัฒนา จนรุ่งเรืองในยุคของท่านพระครูประสิทธิ์นวกรรม มีเมรุเผาศพใหม่ปี พ.ศ. 2511 และศาลาปริยัติธรรมปี พ.ศ. 2515 กุฏิทรงไทยประยุกต์ปี พ.ศ. 2525-2547 จำนวนกุฏิสงฆ์ 15
 
หลังปีพ.ศ. 2537 วางศิลาฤกษ์วิหารหลวงพ่อชินราช (ต่อมาเป็นพระอุโบสถ)และสร้างศาลาธรรมสังเวส คือศาลาสวดพระอภิธรรมอีก 7หลังร่วมกับของที่มีอยู่แล้วอีก 3 เป็น10หลัง ปี พ.ศ.2538 ได้สร้างศาลาโรงครัวให้โยมทำบุญจัดงานพิธีกรรมต่างๆ ปีพ.ศ2540ได้สร้างวิหารหลวงพ่อโสธรและเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนบูรพาจารย์ ให้โยมกราบไหว้ปิดทอง และถวายสังฆทาน ปี พ.ศ. 2548 ท่านได้วางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญหลังใหม่ 2 ชั้น
 
แต่ท่านได้เกิดการเจ็บป่วย ต้องเข้าโรงพยาบาล ในพรรษาพอดีและในกลางปี พ.ศ.2548 ท่านอาจารย์ก็ออกมาจากโรงพยาบาลได้ราวเดือนเศษ ท่านก็มรณะภาพลงและจากพวกเราไป เพราะฉนั้นการก่อสร้างต่างๆ ก็ตกมาถึงตัวผู้เขียน คือ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน การก่อสร้างถาวรวัตถุในทุกวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ทุกอย่างก็แล้วเสร็จด้วยญาติโยมทั้งใกล้และไกลวัด ร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นศาลาการเปรียญคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2551 และวิหารหลวงพ่อชินราชหลังใหญ่ ทางอาตมา ก็ได้ปรึกษาญาติโยม
 
และสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ท่านมาที่วัดพอดีผู้เขียนถามท่าน ว่าเป็นพระอุโบสถได้ไหม “ท่านตอบว่าได้ซิและรักษาพระอุโบสถเก่าไว้ให้ดีนะอย่ารื้อ” และสุดท้ายก็แล้วเสร็จ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า พระราชทานวิสุงคามสีมา แก่วัดนวลจันทร์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 กว้าง 30เมตร ยาว 53 เมตร
 
ในปีมหามงคลอายุครบ 80 พรรษา ของในหลวง ในปัจจุบันผู้เขียนได้จัดให้มีการเรียน การสอนแผนกธรรม - บาลี ขึ้นมา คือปี 2551 เป็นปีแรก และครั้งแรกของวัดนวลจันทร์ (บางขวด) เพื่อให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ให้วัดและพระภิกษุสามเณรมีความรู้ความเจริญไปพร้อมๆ กัน
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.watnuanchan.com
โทร โทร: 02510-9524, 023637772
แผนที่ วัดนวลจันทร์ แผนที่วัดนวลจันทร์
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดนวลจันทร์
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(430)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนคร(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(17)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสาน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนเมือง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ตลิ่งชัน(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ธนบุรี(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกน้อย(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกใหญ่(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บางขุนเทียน(15)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคอแหลม(10)

https://www.lovethailand.org/อ.บางซื่อ(9)

https://www.lovethailand.org/อ.บางพลัด(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางรัก(6)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงกุ่ม(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พระโขนง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ยานนาวา(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชเทวี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ราษฎร์บูรณะ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดกระบัง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดพร้าว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สัมพันธวงศ์(12)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยขวาง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หลักสี่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(8)

https://www.lovethailand.org/อ.คันนายาว(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสามวา(10)

https://www.lovethailand.org/อ.วัฒนา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแค(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งครุ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บางบอน(3)