วัดพระไกรสีห์

วัดพระไกรสีห์

วัดพระไกรสีห์

ประชากร จำนวน: 2471 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระไกรสีห์ ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ ถนนคลองตัน-บางกะปิ ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร คลองแสนแสบนี้รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าให้ขุดขึ้นเพื่อใช้เส้นทางยุทธศาสตร์ในการทำสงครามระหว่างไทยกับเขมร และญวน
 
ในปีพุทธศักราช 2381 เนื่องจากการขนส่งเสบียงอาหาร และการไปมาระหว่าง กรุงเทพฯกับเขรมและญวนนั้นลำบากและเสียเวลามาก ดังนั้นในปีพุทธศักราช 2381 เดือนยี่ ขึ้น 4 ค่ำ ปีระกา นพศก จึงโปรดเกล้าให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนโกษา
 
เป็นแม่กองจ้างจีนขุดลอกคลองตั้งแต่หัวหมากไปจยถึงบางขนาก เป็นระยะทาง 1,337 เส้น 19 วา 2 ศอก กว้าง 6 วา ลึก 4 ศอก ราคาเส้นละ 70 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 96,000.- บาท ขุดเสร็จในปีพุทธศักราช 2393 ปีชวด โทศก
 
ตอนต้นคลองเรียกว่า คลองแสนแสบ ตอนปลายคลองเรียกว่า คลองขนาก คลองนี้เป็นคลองที่เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงซึ่งช่วยย่นระยะทางไปมาระหว่างเมืองปาจิน(ปราจีนบุรี) แปดริ้ว(ฉะเชิงเทรา) กับกรุงเทพฯ
 
พระประธานในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบสุโขทัยสมัยกลางระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-20 ฐานหน้ากระดานแบบเว้า สังฆาฏิเขี้ยวตะขาบพาดยาวเกือบจรดพระนาภี พระพักตร์หน้านาง พระาาสิกโค้งงุ้ม พระเกศาเปลว สันนิษฐานว่าเป็นของเก่าแก่มาก่อน เพราะใสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น เป็นประเพณีนิยมสำหรับผู้ที่สร้างวัดมักจะไปนำพระพุทธรูปจากกรุงเก่ามา ประดิษฐานตามพระราชนิยม ซึ่งสืบทอดมาจากรัชกาลที่ 1 เมื่อคราวแรกสร้างวัดพระเชนตุพนฯ จากข้อความที่จารึกไว้ในแผ่นหินอ่อนหน้าพระอุโบสถ
 
และจากคำบอกเล่าสืบปากกันมาของท่านผู้เฒ่าที่มีพื้นเพแถบนี้ วัดพระไกรสีห์ นั้นเดิมชื่อ "วัดกลิ่นวิไลยธาราม" สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมื่อในสมัยรัชกาลที่ 3 ในการไปทำสงครามกับญวนโดยการนำของท่านเจ้าพระยาบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ได้ถือโอกาสให้ทหารในกองทัพร่วมกันสร้างวัดเทพลีลา(ตึก) เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวและปลุกกำลังใจ โดยเหตุที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันและการก่อสร้างมีถาวรวัตถุใหญ่โตและมั่นคงกว่า
 
จึงเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านแถบนั้นเรียกวัดกลิ่นวิไลยธารามว่า "วัดน้อย" ครั้นเมื่อศก 131 ตรงกับปีชวด พุทธศักราช 2456 พระมงคลทิพย์มุนี(มา) วัดจักรวรรดิ์(สามปลื้ม)ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น"สมเด็จพระพุฒาจารย์"ในปีเดียวกันได้มาทำการบูรณะพระอุโบสถ ดังมีรายชื่อผู้บริจาคทรัพย์และที่ดิน ปรากฎในแผ่นหินอ่อน ดังนี้
 
1.พระครูสุนทราจารย์ (จุ้ย) 40.-บาท 2.พระปลัดสอน นา 1 ไร่ 14.-บาท 3.พ่อท้วม แม่แดง นา 1 ไร่ 14.-บาท 4.แม่เทียม แม่เปรี่ยน นา 1 ไร่ 14.-บาท 5.แม่ปุก นา 1 ไร่ 14.-บาท 6.แม่ทรัพย์ หลวงสุดใจ นา 1 ไร่ 14.-บาท 7.แม่แส นา 1 ไร่ 14.-บาท 8.แม่หยัด นา 1 ไร่ 14.-บาท 9.แม่ย้อย นา 1 ไร่ 14.-บาท 10.แม่เปรื้อง นา 1 ไร่ 14.-บาท 11.แม่ตาด นา 3 ไร่ 30.-บาท 12.แม่ทองคำ นา 1 ไร่ 14.-บาท 13.แม่ผัน นา 1 ไร่ 14.-บาท
 
14.พ่อวอน นายร้อยตรีสุ่ม นา 1 ไร่ 14.-บาท 15.แม่ทิม นา 1 ไร่ 14.-บาท 16.แม่ทองคำ นา 1 ไร่ 14.-บาท 17.แม่ปาน นา 1 ไร่ 14.-บาท 18.เจ้ากรมเป๋อ แม่เหมือน นา 1 ไร่ 14.-บาท 19.แม่อยู่ นา 2 งาน 7.-บาท 20.แม่ทรัพย์ 20.-บาท
 
การบริจาคทรัพย์และที่ดินในคราวนี้มีมีแม่พันเป็นหัวหน้ารวมที่นาได้ทั้งหมด 18 ไร่ 2 งาน เก็บเงินได้ทั้งสิ้น 312.-บาทพระอุโบสถหลังนี้เป็นแบบ "มหาอุต" มีทางเข้าข้างหน้าเพียงหน้าเดียว หันหน้าเข้าหาคลองแสนแสบ เมื่อทำการบูรณะพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยจึงได้ทำการเพิ่มนามต่อท้ายจากชื่อที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดน้อย มาเป็น "วัดน้อยพระไกรษี"
 
ครั้น ต่อมาพระครูวิริยกิจจาทร เจ้าอาวาสองค์ก่อนได้พิจารณาเห็นว่าพระอุโบสถเดิมชำรุดมากเนื่องจากก่อสร้าง มานานและได้ทำการบูรณะมาแล้วครั้งหนึ่ง ประกอบกับเล็งเห็นความเจริญที่กำลังขยายตัวออกมา จึงได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาทำการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น ซึ่งทำการวางศิลาฤกษ์โดยพระอมรเมธาจารย์
 
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2515 แรม 7 ค่ำ เดือน 6 ปีชวดจ.ศ.1334 เวลา 17.54-18.12 น. และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2519 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง จ.ศ.1338 เวลา 15.52-16.19 น.จึงได้ทำการยกช่อฟ้าพระอุโบสถ โดยพระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดสุทัศน์เทพวรารามปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น"สมเด็จพระพุฒาจารย์"
 
พระอุโบสถหลังใหม่ทำการก่อสร้างแบบ ก. ของกรมศิลปากร เป็นทรงไทยสมัยกรุงเทพมหานคร มีเสาวิหาร ซุ้มประตูหน้าต่างแบบบุษบก ตั้งอยู่หลังของพระอุโบสถเดิม หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2516 เป็นเนื้อที่กว้าง 32 เมตร ยาว 49 เมตร และเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นทางการว่า"วัดพระไกรสีห์"(น้อย) ตั้งแต่นั้นตลอดม
 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีพระภิกษุผลัดเปลี่ยนกันจำพรรษาอยู่มิได้ขาด เนื่องจากเป็นวัดที่มีความเหมาะสมแก่การบำเพ็ญสมณธรรม ปรากฎรายชื่อเจ้าอาวาสเดิมตามที่สืบได้ ดังนี้
 
1.พระอธิการมั่น (พ.ศ.2450-พ.ศ.2460) 2.พระอธิการจัน (พ.ศ.2460-พ.ศ.2464) 3.พระจือ (พ.ศ.2464-พ.ศ.2469) 4.พระอธิการแก้ว (พ.ศ.2469-พ.ศ.2475) 5.พระครูเพิ่ม (พ.ศ.2475-พ.ศ.2491) 6.พระอธิการถวัลย์ (พ.ศ.2491-พ.ศ.2533) 7.พระครูอุดมพัฒนคุณ (พ.ศ.2534-ปัจจุบัน)
แผนที่ วัดพระไกรสีห์ แผนที่วัดพระไกรสีห์
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดพระไกรสีห์
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(430)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนคร(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(17)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสาน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนเมือง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ตลิ่งชัน(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ธนบุรี(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกน้อย(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกใหญ่(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บางขุนเทียน(15)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคอแหลม(10)

https://www.lovethailand.org/อ.บางซื่อ(9)

https://www.lovethailand.org/อ.บางพลัด(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางรัก(6)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงกุ่ม(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พระโขนง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ยานนาวา(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชเทวี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ราษฎร์บูรณะ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดกระบัง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดพร้าว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สัมพันธวงศ์(12)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยขวาง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หลักสี่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(8)

https://www.lovethailand.org/อ.คันนายาว(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสามวา(10)

https://www.lovethailand.org/อ.วัฒนา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแค(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งครุ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บางบอน(3)