มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประชากร จำนวน: 1731 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยเกิดจากการยกฐานะของวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 3 แห่ง คือ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ วิทยาเขตพระนครใต้  รวมกันเป็น“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”
 
สีเขียวเป็นสีวรรณะเย็น ที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความสดชื่นแจ่มใส เป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบร่มเย็น ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเจริญงอกงามในทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และพร้อมที่จะเป็นสถานศึกษาที่เป็นบ้านอันร่มเย็นให้นักศึกษาได้พักพิง เรียนรู้ และใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดสอน 7 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3. คณะบริหารธุรกิจ 4. คณะวิทยาศาสตร์ 5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6. คณะศิลปศาสตร์ 7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8. วิทยาลัยนานาชาติ
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.rmutk.ac.th
โทร โทร: 022879600
แฟกซ์ แฟกซ์: 022863596
แผนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(6)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนคร(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สัมพันธวงศ์(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(1)