มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประชากร จำนวน: 1699 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" (มทม.) หรือ "Mahanakorn University of Technology" (MUT) ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ จัดตั้งในนามของ "วิทยาลัยมหานคร" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 บนเน้ือที่ 96 ไร่ติดกับแนวถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ บริหารธุรกิจและคณะวิทยาการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ียงัมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่สามารถผลิต
ดาวเทียมขนาดเล็ก และมีสถานีดาวเทียมเป็นของตนเองดำเนินการสอนและการวิจัยอย่างจริงจัง
 
มีผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก เพียบพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีห้องสมุดอัตโนมติให้บริการสิ่งพิมพ์กว่า 100,000 รายการ ตลอดจนสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ไมโครฟิล์ม และดีวีดีรอมที่บรรจุบทความวิจยัของสาขาวิชาต่างๆ ทั่วโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ส่งเสริมให้คณาจารย์ดำเนินงานวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 
โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพ และสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับการตรวจประเมินภายนอกรอบสอง(พ.ศ. 2549 –2553) อย่างเป็นทางการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานใน กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย
 
ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยรวม 7 มาตรฐาน เท่ากับ 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมากเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและการสอนของประเทศไทย ในวันนี้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการและด้านงานวจิย เพื่อพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาบัณฑิตของเราสู่ความเป็นที่1 ให้สมกับคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ความรู้คือพลัง”
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.mut.ac.th
โทร โทร: 029884021-4
แผนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(1)