วัดปรินายกวรวิหาร

วัดปรินายกวรวิหาร

วัดปรินายกวรวิหาร

ประชากร จำนวน: 10390 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดปรินายกวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนน ปรินายกเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 
วัดนี้ตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นที่ติดชายคลองบางลำภู จึงมีที่ดินเป็นรูปแคบยาวอย่างที่เรียกว่าที่ดินรูปชายธง ต้นธงอยู่ด้านทิศตะวันตกติดคลองบางลำภู ปลายธงอยู่ทางทิศตะวันออกที่ติดที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาณาเขตเดิมของวัดค่อนข้างกว้างขวาง ตั้งแต่ถนนหลานหลวงตรงข้ามป้อมมหากาฬเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศจนถึงที่ตั้งวัดในปัจจุบัน
 
ใน พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงตัดถนนราชดำเนินนอกกินพื้นที่ของวัดไป และแต่เดิมที่พระอุโบสถจะตั้งอยู่ใกล้คลองบางลำภู เมื่อตัดถนนขึ้นทำให้พระอุโบสถเดิมตั้งอยู่ใกล้กับถนนที่ตัดขึ้นใหม่คือถนนราชดำเนินนอก จึงไม่เป็นที่สมควรที่จะรักษาสังฆกรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอุโบสถใหม่ในบริเวณที่ห่างถนนเข้ามาดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
 
พระอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่นี้มีขนาดเล็กกว่าเดิม สำหรับพระประธานในพระอุโบสถเก่านั้น กล่าวกันว่าได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่พระวิหารแห่งหนึ่งของวัดสระเกศ เมื่อย้ายพระอุโบสถให้มาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระสุรภีพุทธพิมพ์ ไปเป็นพระประธานในพระอุโบสถใหม่
 
เดิมวัดปรินายกมีชื่อเรียกว่า “วัดพรหมสุรินทร์” ตามชื่อของผู้สร้างวัด และผู้สร้างวัดนั้นก็คือเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งในวัยหนุ่มเมื่อต้นรัชกาลที่สอง ท่านได้ดำรงบรรดาศักดิ์เป็นพระพรหมสุรินทร์ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2352 – 2354 วัดพรหมสุรินทร์ จึงคงสร้างใน
 
ระยะเวลาระหว่าง 3 ปีนี้ ท่านเจ้าพระยาผู้สร้างวัดนี้เป็นผู้เจริญในราชการมาก ได้เลื่อนบรรดาศักด์ิจากพระพรหมสุรินทร์ เป็นพระยาราชโยธา ต่อมาเป็นพระยาเกษตรรักษา แล้วต่อมาได้เป็นเจ้าพระยาบดินทร์เดชา ท่านเป็นแม่ทัพสำคัญที่รับศึกทางด้านทิศตะวันออก
 
ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าพระยาบดินทร์เดชาได้มีศรัทธาปฏิสังขรณ์วัดนี้เป็นระยะๆ และมีโครงการจะขยายให้กว้างขวางออกไป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ได้ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานบรมราชานุเคราะห์วัดของแม่ทัพคนโปรดของพระองค์ท่านหลายอย่าง และพระราชทานนามวัดว่า “วัดปรินายก” ต่อมาท่านเจ้าพระยาฯ ถึงแก่อสัญกรรม ในพ.ศ. 2392 วัดปรินายกขาดผู้อุปถัมภ์บำรุงจึงทรุดโทรมลงเป็นเวลาประมาณ 50 ปี
 
ใน พ.ศ. 2442 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงย้ายที่พระอุโบสถใหม่ จึงได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์จนพระอารามนี้สำเร็จบริบูรณ์ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระสุรภีเป็นพระประธานในพระอุโบสถ พร้อมทั้งถวายพระนามว่า “พระสุรภีพุทธพิมพ์” ซึ่งเป็นนามที่เป็นที่รู้จักของพระประธานในพระอุโบสถวัดปรินายกมาจนทุกวันนี้
 
นอกจากพระราชทานพระราชูปถัมภ์ในทางด้านกายภาพแก่วัดแล้ว ยังได้ให้อาราธนาเจ้าอาวาสที่มีความเข้มแข็งเชี่ยวชาญงานปกครองมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์คือ พระวิสุทธินายก ให้มาเป็นเจ้าอาวาส โดยพำนักที่กุฏิที่เป็นตึกหลังคาแบบจีนที่โปรดเกล้าฯ
 
ให้สร้างขึ้นด้วยให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดปรินายกแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใน พ.ศ. 2443 และเมื่อพระอารามงดงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น สาธุชนจึงเข้ามาสักการบูชาเพิ่มขึ้น ตระกูลสิงหเสนีและเครือญาติก็ยังถวายอุปการะวัดนี้อยู่จนบัดนี้ ด้วยถือเป็นวัดต้นตระกูล
แผนที่ วัดปรินายกวรวิหาร แผนที่วัดปรินายกวรวิหาร
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดปรินายกวรวิหารวัดปรินายก วัดพรหมสุรินทร์
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(22)

พระราชวัง พระราชวัง(13)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(9)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(52)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(2)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(19)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(4)

ห้องสมุด ห้องสมุด(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/430)

โบสถ์ โบสถ์(2)

มัสยิด มัสยิด(67)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(5)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(8)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(4)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(4)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(6)

สนามกีฬา สนามกีฬา(9)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(19)

สวนสนุก สวนสนุก(4)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(8)

โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์(1)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(20)

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ(2)