หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

ประชากร จำนวน: 8054 คน  Share Facebook  
Rating: 4.2/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30 น.
 
หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทุ่งมะขามหย่องในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
 
เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของพสกนิกรชาวไทย ทำให้ประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยเป็นจำนวนมาก ภายหลังจึงได้มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รู้ประวัติศาสตร์ของทุ่งมะขามหย่อง  ที่สมเด็จพระสุริโยทัย ทรงทำศึกปกป้องแผ่นดิน กับข้าศึกที่มาตั้งค่ายที่ทุ่งมะขามหย่อง
 
นอกจากนี้ภายในหอจดหมายเหตุยังบอกเล่าเรื่องราวที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่องในปี 2539 และทรงมีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ 150 ไร่ เป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำที่ไหลบ่าทุกปี และมีระบบชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์กับราษฎรในพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวไทย  
 
มีการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ของทั้งสามพระองค์ ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง ภาพถ่ายบรรยากาศของประชาชนที่เฝ้ารอรับเสด็จ โดยในส่วนของที่ประทับศาลากลางน้ำ สำนักพระราชวัง ได้นำนำเก้าอี้ที่ประทับ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ทรงประทับบริเวณศาลากลางน้ำที่ทรงทอดพระเนตรการแสดง มาตั้งไว้เหมือนวันที่ทรงเสด็จประทับจริง เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
แผนที่ หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย แผนที่หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
พิพิธภัณฑ์ กลุ่ม: พิพิธภัณฑ์
คำค้น คำค้น: หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยหอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 6 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

https://www.lovethailand.org/อ.พระนครศรีอยุธยา(84)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าเรือ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.นครหลวง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บางไทร(16)

https://www.lovethailand.org/อ.บางบาล(15)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะอิน(15)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะหัน(20)

https://www.lovethailand.org/อ.ผักไห่(11)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาชี(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดบัวหลวง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วังน้อย(6)

https://www.lovethailand.org/อ.เสนา(11)

https://www.lovethailand.org/อ.บางซ้าย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.อุทัย(14)

https://www.lovethailand.org/อ.มหาราช(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแพรก(1)