หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

ประชากร จำนวน: 8025 คน  Share Facebook  
Rating: 4.2/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30 น.
 
หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทุ่งมะขามหย่องในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
 
เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของพสกนิกรชาวไทย ทำให้ประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยเป็นจำนวนมาก ภายหลังจึงได้มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รู้ประวัติศาสตร์ของทุ่งมะขามหย่อง  ที่สมเด็จพระสุริโยทัย ทรงทำศึกปกป้องแผ่นดิน กับข้าศึกที่มาตั้งค่ายที่ทุ่งมะขามหย่อง
 
นอกจากนี้ภายในหอจดหมายเหตุยังบอกเล่าเรื่องราวที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่องในปี 2539 และทรงมีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ 150 ไร่ เป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำที่ไหลบ่าทุกปี และมีระบบชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์กับราษฎรในพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวไทย  
 
มีการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ของทั้งสามพระองค์ ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง ภาพถ่ายบรรยากาศของประชาชนที่เฝ้ารอรับเสด็จ โดยในส่วนของที่ประทับศาลากลางน้ำ สำนักพระราชวัง ได้นำนำเก้าอี้ที่ประทับ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ทรงประทับบริเวณศาลากลางน้ำที่ทรงทอดพระเนตรการแสดง มาตั้งไว้เหมือนวันที่ทรงเสด็จประทับจริง เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
แผนที่ หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย แผนที่หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
พิพิธภัณฑ์ กลุ่ม: พิพิธภัณฑ์
คำค้น คำค้น: หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยหอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 6 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

พระราชวัง พระราชวัง(4)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(6)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(9)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(2)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(133)

โบสถ์ โบสถ์(2)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(14)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(3)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(10)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(5)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(3)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(3)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(2)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(2)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(3)