วัดศุขเกษมธรรมิการาม

วัดศุขเกษมธรรมิการาม

วัดศุขเกษมธรรมิการาม

ประชากร จำนวน: 1052 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวอ่างทอง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศุขเกษมธรรมิการาม ตั้งอยู่ที่บ้านลาว เลขที่ 78 หมู่ที่ 1 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีที่ดิน 34 ไร่ 20 วา โฉนดเลขที่ 5577 เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแห่งแรกของจังหวัดอ่างทอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน รัตนโกสินทรศก 138 พระพุทธศาสนกาล 2463 เป็นวันที่ 3603 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยยาว 3 เส้น กว้าง 2 เส้น
 
ความเป็นมาของวัด เดิมที่วัดศุขเกษมธรรมิการามแห่งนี้ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา โดยท่านเจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระอาจารย์ทองสุข วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมกับชาวบ้านลาวได้พร้อมใจกันสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2420 มีอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎีพระสงฆ์และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ต่อมา เมื่อพระอาจารย์ทองสุขได้มรณภาพลง ก็มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปที่ 2 คือ พระอาจารย์เหล็ก และลาสิกขาไป
 
เมื่อวัดศุขเกษมธรรมิการามว่างจากเจ้าอาวาส ก็มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปที่ 3 คือ พระอาจารย์แหวน ท่านพิจารณาเห็นว่า วัดศุขเกษมธรรมิการามแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยามากเกินไป จะเป็นอันตรายต่อศาสนสถานและศาสนวัตถุ จึงปรึกษาหารือกับพระมหารัตน์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะกราบเรียนให้พระครูศรีจันทรคุณ (ศรีจันทร์) เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการามกรุงเทพมหานคร ทราบถึงเหตุและผลและกราบเรียนเรื่องที่จะต้องย้ายวัดไปหาที่ตั้งวัดขึ้นมาใหม่
 
ต่อมาพระครูศรีจันทรคุณ (ศรีจันทร์) เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการามพร้อมกับ พระอาจารย์แหวน เจ้าอาวาสวัดศุขเกษมธรรมิการาม พระมหารัตน์ วัดเทพศิรินทราวาส ได้ไปกราบทูลถวายรายงานให้เจ้าพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อทรงทราบ
 
เมื่อเจ้าพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงทราบแล้วจึงอนุญาตให้สร้าง จึงพร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นใหม่ ณ ที่ตั้งของวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เดิมนัก ราว 8 เส้น ในพื้นที่ 34 ไร่ 20 วา และสร้างอุโบสถขึ้น 1 หลัง มีความยาว 24 เมตร กว้าง 7.85 เมตร เมื่อ พ.ศ. 2466 เสร็จ พ.ศ. 2490 ภายในอุโบสถ ประดิษฐาน พระพุทธรูปองค์ 1 มีพระนามว่าหลวงพ่อศรีศุข)
 
ตรงที่ตั้งของวัดโบสถ์แห่งนี้ มีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ 3 องค์ มีฐานอุโบสถเก่าซึ่งปัจจุบันได้สร้างวิหารพระพุทธวิสุทธิมงคลครอบไว้ มีสถูปเจดีย์ ลักษณะสี่เหลี่ยม 2 องค์ ประดิษฐานอยู่หน้าอุโบสถ ต่อมีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูป 2 องค์ไปยังวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านในบริเวณนั้น ส่วนพระพุทธรูปองค์ปัจจุบันที่ตั้งอยู่นี้ มีพระนามว่า พระพุทธวิสุทธิมงคล (หลวงพ่อขาว) มีการซ่อมแซมถึง 3 ครั้ง เพราะองค์พระเป็นปูนปั้นตั้งอยู่กับพื้นดินที่มีความชื้น เป็นเหตุให้เกิดการหลุดลอกของเนื้อปูน จึงต้องปั้นรูปขึ้นใหม่ โดยภายในองค์พระบรรจุเศียรไว้ (และมีการเบิกเนตรฉลอง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ เดือน 2)
 
ลำดับเจ้าอาวาส พระอาจารย์ทองสุข, พระอาจารย์เหล็ก (ลาสิกขา), พระอาจารย์แหวน, พระครูเขมคุณานุรักษ์ (เจริญ สุภวฑฺฒโน), พระครูเกษมธรรมพิทักษ์ (วินัย มะกรูดทอง ลาสิกขา), พระกวีวรญาณ (ณรงค์ ญาณิสฺสโร ป.ธ. 7)
 
วัดศุขเกษมธรรมิการาม แห่งนี้ นับว่าเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดอ่างทองซึ่งมีอายุกว่า 130 ปี นับแต่เริ่มมีการสร้างวัดขึ้นมาแล้วย้ายมาอยู่ในที่แห่งใหม่ ใช้ชื่อว่า วัดศุขเกษมธรรมิการาม มาตลอด
 
โบราณสถานที่สำคัญของวัด ได้แก่ อุโบสถ ซึ่งมีอายุเกือบ 90 ปี และยังอยู่ในสภาพที่สวยงาม ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดร ซึ่งเขียนมาประมาณ 20 กว่าปี มีศาลาการเปรียญ หอระฆังไม้ สถูปเจดีย์ 2 องค์ ที่หน้าวิหารพระพุทธวิสุทธิมงคล (หลวงพ่อขาว)
 
เมื่อสมัยพระครูเกษมธรรมพิทักษ์ (วินัย มะกรูดทอง ลาสิกขาแล้ว) ได้ร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาก่อสร้างกำแพงอิฐทางทิศตะวันตก ติดกับถนนสายอ่างทอง-สิงห์บุรี มีลักษณะเด่นชัด คือ เป็นแบบกำแพงเมืองโบราณ ก่อสร้างกำแพงอิฐรอบเขตสังฆาวาส ขยายบ่อปลาให้กว้างขึ้น
แผนที่ วัดศุขเกษมธรรมิการาม แผนที่วัดศุขเกษมธรรมิการาม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดศุขเกษมธรรมิการาม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(216)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอ่างทอง(40)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชโย(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าโมก(23)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธิ์ทอง(43)

https://www.lovethailand.org/อ.แสวงหา(21)

https://www.lovethailand.org/อ.วิเศษชัยชาญ(53)

https://www.lovethailand.org/อ.สามโก้(10)