วัดห้วยปลาดุก

วัดห้วยปลาดุก

วัดห้วยปลาดุก

ประชากร จำนวน: 1183 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดห้วยปลาดุก สังกัด มหานิกาย คณะสงฆ์ภาค 15 ตั้งอยู่บ้านห้วยปลาดุก เลขที่ 59 หมู่ 7 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2472 มีเนื้อที่ 23 ไร่
 
วัดห้วยปลาดุก สร้าง ปี พ.ศ. 2470 ความเป็นมาของวัดห้วยปลาดุก ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่ตั้งวัดห้วยปลาดุกในขณะนั้นติดต่อกับลำห้วยซึ่งมีปลาดุกมากชุกชุมมาก
 
มีลำห้วยไหลผ่านซึ่งติดกับบ้านทุ่งไล่ไก่หนองน้ำแถบนี้ปลาดุกชุกชุมจึงเรียกขานกันต่อมาว่า “บ้านห้วยปลาดุก” หมู่บ้านห้วยปลาดุกกับหมู่บ้านทุ่งไล่ไก่อยู่ติดกันและอยู่ตำบลเดียวกัน
 
วัดห้วยปลาดุก เป็นวัดเล็กและมีกุฏิศาลาหลังเล็ก ๆ ประมาณ 2-3 หลังเพื่อใช้ในการทำบุญทำกุศล ศาลาที่สร้างในสมัยนั้นสร้างด้วยไม้โดยญาติโยมช่วยกันหาไม้มาก่อสร้างเมื่อมีศาลาได้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ปีละ 3 รูป ไม่มีพระจะปกครองสงฆ์ ที่จำพรรษา
 
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ได้เดินทางไปอาราธนาพระผู้ใหญ่อาวุโสมาจากวัดข้างเคียง ท่านมีชื่อว่า “อาจารย์เชิด เดชวโร” มาปกครองดูแลสงฆ์ในขณะนั้น ถือว่าอาจารย์เชิด เดชวโร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกที่ปกครองสงฆ์
 
เมื่อท่านได้มาอยู่ที่วัดก็เริ่มพัฒนาวัดโดยการสร้างอุโบสถและถาวรวัตถุหลายอย่าง แต่ยังไม่แล้วเสร็จท่านได้จำพรรษาอยู่วัดห้วยปลาดุกในขณะนั้นเป็นเวลานานต่อมาท่านอายุมากร่างกายชราภาพลงท่านก็ได้มรณะภาพลง
 
เมื่อท่านอาจารย์เชิด เดชวโร ได้มรณะภาพลง ทางคณะสงฆ์และชาวบ้านได้เดินทางไปอาราธนาพระผู้ใหญ่อาวุโส มาดูแลวัดและพระภิกษุสงฆ์ ท่านมีชื่อว่า “พระอธิการพันธ์ ครุฑน้อย” ท่านพระอธิการพันธ์ ครุฑน้อยได้จำพรรษาอยู่ที่วัดไม่นานเท่าใดท่านก็มรณะภาพลง
 
เมื่อท่านพระอธิการพันธ์ ครุฑน้อย ได้มรณะภาพลงทางคณะสงฆ์และชาวบ้านได้เดินทางไปอาราธนาพระผู้ใหญ่อาวุโส มาดูแลวัดและพระภิกษุสงฆ์ ท่านมีชื่อว่า พระอาจารย์เจือน อาจารสมฺปนฺโน จากวัดห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 
ได้เดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดห้วยปลาดุก ในขณะที่ท่านอาศัยและจำพรรษาอยู่ที่วัดท่านอาจารย์มีความคิดที่จะสร้างอุโบสถ ท่านจึงทำเรื่องการสร้างอุโบสถ และขอพัทธสีมา มายังกรมการศาสนา เห็นความจำเป็นจึงอนุญาตให้ที่ดิน
 
ในวัดเพื่อสร้างอุโบสถ เมื่อทางกรมศาสนาอนุญาตแล้วการสร้างอุโบสถดำเนินไปโดยลำดับและทำการปิดทองผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตในสมัยหลวงพ่อเจือน อาจารสมฺปนฺโน
แผนที่ วัดห้วยปลาดุก แผนที่วัดห้วยปลาดุก
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดห้วยปลาดุก
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)