วัดท้ายเมือง

วัดท้ายเมือง

วัดท้ายเมือง

ประชากร จำนวน: 1118 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดท้ายเมือง สร้างมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2423 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ปีพุทธศักราช 2481 ปัจจุบัน วัดท้ายเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดิน ที่ตั้งวัด โฉนดเลขที่ 29816 มีเนื้อที่ 21 ไร่ 2 งาน 3 วา
 
สันนิษฐานว่า เพราะในอดีตมีการย้ายเมืองราชบุรีจากตำบลคูบัว มาอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง และมีการสร้างศาลหลักเมืองขึ้นใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2463 โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
 
ซึ่งฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำแม่กลองทิศที่ศาลหลักเมืองหันไปนั้น เมื่อมองไปจะเห็นสะพานรถไฟและเห็นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดมหาธาตุวรวิหารในปัจจุบัน) จึงทำให้ที่ตั้งของวัดอยู่ในทิศตะวันตก คือด้านหลังศาลหลักเมือง ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่า “วัดท้ายเมือง” และเปรียบวัดพระศรีรัตนมหาธาตุว่า เป็นวัดหน้าเมือง
 
เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลองใกล้กับวัด ถูกระเบิดพังลงจมอยู่ใต้แม่น้ำแม่กลอง ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงจมอยู่ที่เดิมนั่นเอง และเมื่อมีทหาร หรือชาวบ้านในแถบวัดต้องเสียชีวิตลงเนื่องจากเหตุสงครามก็จะนำศพเหล่านั้นมาฝังไว้ที่วัดท้ายเมืองมากมาย
 
วัดท้ายเมือง จากคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมา ด้านหน้าวัดริมแม่น้ำแม่กลอง จะมีแนวหินหรืออิฐเรียงจากริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งวัด ทอดไปถึงฝั่งตรงข้าม มีลักษณะคล้ายฝายกั้นน้ำ ปัจจุบันยังมีชาวบ้านเชื่อว่าซากฝายยังมีให้เห็น
 
พระบรมราชจักรีวงศ์กับวัดท้ายเมือง ในครั้งอดีต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เคยเสด็จพระราชทานพระกฐิน ณ วัดท้ายเมือง โดยมีความในจดหมายเหตุว่า ได้เสด็จพระราชดำเนินพระกฐินที่เมืองราชบุรี ดังปรากฏในเรื่อง ประกาศเสด็จพระราชดำเนินพระกฐินเมืองเขื่อนขันธ์และราชบุรี ที่จะขอคัดตัดตอนเฉพาะที่เกี่ยวกับเมืองราชบุรี มาลงไว้ดังนี้
 
ณ วัน 7 ฯ 11 ค่ำ เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงเรือพระที่นั่งบุศบกพิศาล ทรงพระราชทานกถินวัดกลางเหนือแขวงเมืองราชบุรี แล้วทรงเรือพระที่นั่งรัตนดิลก เสดจพระราชดำเนินถึงค่ายหลวงที่ประทับตำบลโคกม่อ เหนือเมืองราชบุรีเวลาย่ำค่ำแล้ว
9 ณ วัน 1 ฯ 11 ค่ำ เสดจพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงเรือพระที่นั่งบุศบกพิศาล ทรงพระราชทานกถินแขวงเมืองราชบุรี วัดตำหรุที่หนึ่ง วัดท้ายเมืองที่สอง
 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด 1. พระพุทธชัยมงคล เป็นพระพุทธรูปศิลาแลง ปางมารวิชัย มีอายุ 400 กว่าปี 2. หลวงพ่อสัมฤทธิ์ เดิมเข้าใจว่าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น แต่เมื่อคราวที่ถูกมิจฉาชีพขโมย แล้วหล่นจึงเอาไปไม่ได้ ปูนที่ฉาบองค์พระไว้กะเทาะออก จึงเห็นเป็นเนื้อสัมฤทธิ์
 
3. หลวงพ่อพระศรีอาริย์ เป็นพระพุทธรูปที่จอมพลผิน ชุณหะวัณ สร้างถวายไว้ให้เป็นที่สักการบูชา (เมื่อประมาณก่อนปีพุทธศักราช 2511 เล็กน้อย) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 องค์ประดิษฐาน ณ วิหารพระพุทธชัยมงคล 4. รูปเหมือนลอยองค์ พระครูวิสุทธิสมณวัตร (หลวงปู่แย้ม กนฺตสีโล) อดีตเจ้าอาวาส ประดิษฐานในวิหารหลังใหม่
 
ทำเนียบเจ้าอาวาส สันนิษฐานว่า ประกาศตั้งวัด ก่อนพ.ศ. 2408 โดยอ้างอิงความในจดหมายเหตุว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จพระราชดำเนินพระกฐินที่เมืองราชบุรี ดังปรากฏในเรื่อง ประกาศเสด็จพระราชดำเนินพระกฐินเมืองเขื่อนขันธ์และราชบุรี ดังความข้างต้น ฯ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นเจ้าอาวาส
 
พ.ศ. 2423 – พ.ศ. 2475 ไม่ปรากฏหลักฐาน พ.ศ. 2476 – พ.ศ. 2483 เจ้าอธิการอุ่น อินฺทสาโร พ.ศ. 2484 – พ.ศ. 2531 พระครูวิสุทธิสมณวัตร (แย้ม กนฺตสีโล สกุลเดิม จรูญเรือง) พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2539 พระปลัดอนันต์ ฌาณวฑฺฒโน พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2547 พระครูสังฆรักษ์สงัด ธมฺมโชโต พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน พระครูสมุห์มงคล สิริมงฺคโล (นามเดิม มงคล ทองเจริญ)
แผนที่ วัดท้ายเมือง แผนที่วัดท้ายเมือง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดท้ายเมือง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)