วัดมณีโชติ

วัดมณีโชติ

วัดมณีโชติ

ประชากร จำนวน: 1792 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดมณีโชติ ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ - งาน 76 ตารางวา
 
วัดมณีโชติ สร้างเมื่อก่อน พ.ศ. 2325 ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2325 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2444 วัดมณีโชติ สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุทธยา ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้างชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้าน
 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิตรสถิต มหาสีมาราม ได้เสด็จมาบำเพ็ญศาสนกิจ ถวายผ้ากฐินและยกฉัตรพระปรานในอุโบสถ เสด็จเปิดป้ายซุ้มประตูหน้าวัดและทรงอนุญาตให้ทางวัดใช้พระนาม ว.ว.น. ประดิษฐานหน้าบันซุ้มประตูหน้าวัดและซุ้มประตู้หน้าพระอุโบสถ อันเป็นสัญลักษณ์อันสำคัญของวัดจนถึงปัจจุบันนี้
 
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระมั่ง รูปที่ 2 พระเมฆ รูปที่ 3 พระจาด รูปที่ 4 พระเหลือ สุวณฺณคงฺโค รูปที่ 5 พระแหวว พุทธฺรกฺขิโต พ.ศ.2480 –2489
 
รูปที่ 6 พระฉาย สงฺฆรกฺขิโต พ.ศ.2490 –2510 รูปที่ 7 พระครูประโชติธรรมาภิรัต พ.ศ.2510 –ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัตะรรมแผนกธรรม เปิดสอนเพื่อ พ.ศ. 2506 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2535
แผนที่ วัดมณีโชติ แผนที่วัดมณีโชติ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดมณีโชติ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)