วัดวังมะนาว

วัดวังมะนาว

วัดวังมะนาว

ประชากร จำนวน: 1328 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดวังมะนาว ตั้งอยู่เลขที่ 34 บ้านวังมะนาว หมู่ที่ 3 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดคลองห้วยโรงวังมะนาว ทิศตะวันออกจดถนนท้าวอู่ทอง ทิศตะวันตกจดคลองห้วยโรงวังมะนาว มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 18 ไร่ 8 รารางวา
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงแปดเหลี่ยม เจดีย์เก้ายอด ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
 
หอสวดมนต์ กว้าง 16 เมตร ยาว 32 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง วิหาร กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533
 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 16 เมตร ยาว 34 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2546 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ 1 องค์ พร้อมพระอัครสาวก พระพุทธรูปปางประทานพร อายุประมาณ 1,900 ปี 1 องค์ และรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อบุญ (พระครูประดิษฐนวการ)
 
วัดวังมะนาว ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2365 ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือ นายรอดและนายเหว่า โดยถวายที่ดินกับพระธุดงค์เพื่อก่อสร้างสำนักสงฆ์ ต่อมานายรอดและนายเหว่า ได้มีจิตศรัทธาขอบวชในพระพุทธศาสนาและได้จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์ ต่อมาได้ย้ายวัดไปสร้างใหม่ทางทิศตะวันตกของวัดห่างไปประมาณ 20 วา บริเวณใกล้สถานที่สร้างวัดมีวังน้ำใหญ่ลึกมาก
 
และมีต้นมะนาวใหญ่ขึ้นอยู่ชาวบ้านเรียกสถานที่นั้นว่า บ้านวังมะนาว ในสมัยพระครูประดิษฐนวการ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัด ตามประวัติกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เคยเสด็จมาเยี่ยมวัดในสมัยพระแดงเป็นเจ้าอาวาส
 
ภายในบริเวณวัดมีสถาปัตยกรรมให้ทัศนา คือ อุโบสถแปดเหลี่ยม เจดีย์เก้ายอด เป็นที่นมัสการของพระพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป วัดวังมะนาวได้รับการพัฒนาและบูรณะมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระเหล้ก พ.ศ. 2365 –2375 รูปที่ 2 พระพลิ้ว พ.ศ. 2375 -2395 รูปที่ 3 พระมา พ.ศ. 2395-2432 รูปที่ 4 พระสิงห์ พ.ศ. 2432 -2448 รูปที่ 5 พระเรือน พ.ศ. 2448-2451
 
รูปที่ 6 พระอ้าย พ.ศ. 2451-2454 รูปที่ 7 พระแดง พ.ศ. 2454-2455 รูปที่ 8 พระสาน พ.ศ. 2455-2471 รูปที่ 9 พระครูประดิษฐนวการ พ.ศ. 2471 -2526 รูปที่ 10 พระครูโอภาสพัฒนากิจ พ.ศ. 2526 –ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2490
แผนที่ วัดวังมะนาว แผนที่วัดวังมะนาว
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดวังมะนาว
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)