วัดเขาถ้ำพระ

วัดเขาถ้ำพระ

วัดเขาถ้ำพระ

ประชากร จำนวน: 1583 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเขาถ้ำพระ ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านเขาถ้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง 5 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 10195
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ได้บูรณะเมื่อ พงศ. 2544 ศาลาการเปรียญกว้าง 11 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521
 
กุฎิสงฆ์ จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารไม้ 5 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง วิหาร กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทั้งเป็นกุฎิพระสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำพระอุโบสถ พระพุทธรูป จำนวน 42 องค์ ขึ้นทะเบียนโดยกรมศีลปากร สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี
 
วัดเขาถ้ำพระ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 เดิมชื่อสำนักสงฆ์เขาถ้ำพระ สร้างในสมัยใดไม่มีหลักฐาน ได้ขออนุญาตกรมการศาสนาตั้งเป็นวัดเขาถ้ำพระ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปเก่าแก่ ในปี พ.ศ. 2474 กรมศิลปากร ได้มาสำรวจสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี จึงได้ขออนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติ จำนวน 42 องค์
 
สมัยนั้นไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ในปี พ.ศ. 2492 หลวงปูสอน ฐานธมโม ได้เดินธุดงค์จากจังหวัดกาญจนบุรี ขณะนั้นถาวรวัตถุในวัดทรุดโทรมลงมาก หลวงพ่อสอนได้สร้างมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป พร้อมทั้งเทพื้นปูนภายในถ้ำและทำบันไดจากเชิงเขาขึ้นถ้ำ ท่านได้สร้างเจดีย์ 5 ยอดบนภูเขาเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุใน พ.ศ. 2500 จน พ.ศ. 2511
 
หลวงพ่อสอนมรณภาพ พ.ศ. 2514 พระมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสอนได้สร้างบันไดขึ้นถ้ำใหม่ พร้อมทั้งติดราวบันไดเป็นท่อส่งน้ำขึ้นไปด้วย พ.ศ. 2518 เจ้าคณะตำบลได้นิมนต์พระครูสมุห์สวาสดิ์ ฉวิวณโณ จากสำนักสงฆ์เขาอีสร้างมาเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดเขาถ้ำพระให้เจริญขึ้นตามลำดับ เช่น สร้างอุโบสถ ศาลาบำเพ็ญกุศล
 
ต่อมาท่านได้อาพาธ และได้แต่งตั้งพระวียศ เขมจิตโตเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์ อุโบสถ สร้างกุฎิ และศาลาบำเพ็ญกุศล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2524 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระครูอุปถัมภ์คีรีรักษ์ พ.ศ. 2522-2542 รูปที่ 2 พระวียศ เขมจิตโต พ.ศ. 2542 –ปัจจุบัน
แผนที่ วัดเขาถ้ำพระ แผนที่วัดเขาถ้ำพระ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเขาถ้ำพระ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)