วัดไกลกังวล

วัดไกลกังวล

วัดไกลกังวล

ประชากร จำนวน: 1072 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดไกลกังวล ตั้งอยู่เลขที่ 19 บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อ พ.ศ. 2541 กว้าง 9.30 เมตร ยาว 23.50 เมตร ศาลาการเปรียญ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เมื่อ พ.ศ. 2520 กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร กุฏิสงฆ์ สร้างแบบครึ่งคอนกรีต ครึ่งไม้ จำนวน 1 หลัง
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถ จำนวน 1 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 ขนาดหน้าตักกว้าง 2.20 เมตร สูง 3 เมตร นามว่า "พระพุทธปกเกศ" วัดไกลกังวล ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2518 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 17 เมตร ยาว 30 เมตร
 
การบริหารและการปกครอง /การดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล 1. พระสุพจน์ สุทฺธจิตฺโต 2. พระบุญสม ยสพโล 3. พระชุน 4. พระเทไวย ฉินฺนเตโม 5. พระถาวร เตชธมฺโม 6. พระสุชาติ ยสินฺทโร 7. พระประมวล ชาติวุฑฺโฒ 8. พระผ่อน เวสะโก 9. พระสงวน ปญฺญาวุฑฺโฒ 10. พระสมุห์ประภาส รตฺนโชโต 11. พระครูวิสุทธิปริยัตยานุกูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน
แผนที่ วัดไกลกังวล แผนที่วัดไกลกังวล
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดไกลกังวล
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(192)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.กุยบุรี(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ทับสะแก(29)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพาน(37)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพานน้อย(14)

https://www.lovethailand.org/อ.ปราณบุรี(17)

https://www.lovethailand.org/อ.หัวหิน(36)

https://www.lovethailand.org/อ.สามร้อยยอด(14)