วัดธรรมิการามวรวิหาร

วัดธรรมิการามวรวิหาร

วัดธรรมิการามวรวิหาร

ประชากร จำนวน: 1289 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดธรรมิการามวรวิหาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนา เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร เมื่อ พ.ศ.2503 ตั้งอยู่เลขที่ 86/2ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 95ไร่3งาน 60 ตารางวา ส.ค.1 เลขที่ 36 และ 401
 
อาณาเขต ทิศเหนือจดหมู่บ้านปากคลองบางนางรม ทิศใต้จดถนนประจวบคีรีขันธ์ และศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันออกจดทะเลหลวงและเขาช่องกระจก ทิศตะวันตกจดคลองบางนางรมและเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 10แปลง เนื้อที่ 955ไร่1งาน 14ตารางวาโฉลดที่ดิน เลขที่ 20 144628475 28476 3138 3139 3142 1083 และ1082
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2481 ศาลาการเปรียญ จำนวน 2 หลัง กุฏิสงฆ์ จำนวน 14 หลัง หอระฆัง 1 หลัง
หอประชุมกาญจนาภิเษก 1 หลัง
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ เป็นพระพุทธชินราชสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก พระธาตุเจดีย์บนยอดเขาช่องกระจก สร้างเมื่อ พ.ศ.2500 ธรรมาสน์กูปช้าง รูปหล่อรัชกาลที่ 5 และ 8
 
วัดธรรมิการาม ตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2465 โดยพระยาดำรงธรรมสาร และคุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษสิริ) ซึ่งวัดเดิมตั้งอยู่หลังเขาช่องกระจกมีเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ 2 งาน 20ตารางวาและได้รับหนังสืออนุญาตให้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2465
 
ซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์โปรดให้พระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าอรพินท์เพ็ญภาค วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถแทน และโปรดเกล้าฯ พระราชทานปูชนียวัตถุแก่วัดนั้นหลายสิ่ง พร้อมทั้งพระราชทานทุนทรัพย์สำหรับสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ.2475 ทางวัดได้สร้างสะพานรัตนาวดีและถนนเลาะไหล่เขาช่องกระจกเข้าสู่ตัวจังหวัด
 
โดยมี พระอุดมโยธาธิยุทธ เป็นผู้ออกแบบ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2481 เริ่มสร้างพระอุโบสถซึ่งได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา ตามพระราชโองการ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2466 สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2482 ในปี พ.ศ.2485 เกิดน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้วัดได้รับความ เสียหายอย่างมาก จวนจะเป็นวัดร้าง จนถึงปี พ.ศ.2493
 
จึงได้เริ่มบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาและในปี พ.ศ.2496–2498 ก็ได้รับมอบที่ดินเพิ่มขึ้นจากราษฎร ต่อจากนั้นก็ได้มีการสร้างและปฏิสังขรณ์เรื่อยมา จนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดธรรมิการามขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2544
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระครูธรรมาภิวัฒน์ (เป๋า นิโลดม) พ.ศ.2465–2493 รูปที่ 2 พระเทพสุทธิโมลี (ปิ่น รัตนพรรณ์) พ.ศ.2493-2518 รูปที่ 3 พระราชญาณดิลก (ชิด กนฺตสีลเถร) พ.ศ.2518-2522 รูปที่ 4 พระสุรนาถชยานันท์ (จรัส สุมงฺคโล) รูปที่ 5 พระราชสุทธิโมลี เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
แผนที่ วัดธรรมิการามวรวิหาร แผนที่วัดธรรมิการามวรวิหาร
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดธรรมิการามวรวิหาร
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(192)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.กุยบุรี(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ทับสะแก(29)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพาน(37)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพานน้อย(14)

https://www.lovethailand.org/อ.ปราณบุรี(17)

https://www.lovethailand.org/อ.หัวหิน(36)

https://www.lovethailand.org/อ.สามร้อยยอด(14)