หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.เพชรบุรี > อ.เมืองเพชรบุรี > ต.ท่าราบ > วัดไตรโลก


เพชรบุรี

วัดไตรโลก

วัดไตรโลก

Rating: 2.5/5 (20 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดไตรโลก ตั้งอยู่เลขที่ 233 ถนนพงษ์สุริยา ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดทางรถไฟ ทิศใต้จดถนนพงษ์สุริยา ทิศตะวันตกจดวัดพรหมวิหาร และทิศตะวันออก จดทางรถไฟ
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ อุโบสถ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง หอระฆัง มณฑป เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ทรงโบราณ 2 ชั้น
 
วัดไตรโลก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2427 เป็นวัดเก่าอยู่นอกกำแพงเมืองเพชร ขาดการทำนุบำรุง จนกระทั่งพระลี เริ่มมาบูรณะปรับปรุงอาคารเสนาสนะที่ชำรุด และก่อสร้างกุฏิเพิ่มเติม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้สร้างทางรถไฟ ทำให้พื้นที่วัดถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน จึงได้รื้ออุโบสถไม้เก่าที่ถูกแยกอยู่ทางเหนือ มาก่อสร้างทางด้านใต้ รวมอยู่กับอาคารเสนาสนะเดิมที่ตั้งอยู่ก่อน ปี พ.ศ.2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
 
เจ้าอาวาสที่ปกครองวัดไตรโลก ที่บันทึกประวัติได้ มีดังนี้ 1. พระอธิการลี 2. พระอธิการผล พ.ศ.2474 3. พระอธิการโชติ ปญฺญาธโร พ.ศ.2474 ถึง พ.ศ.2483 4. พระอธิการบาง ปุณฺโณ พ.ศ.2483 ถึง พ.ศ.2497 5. พระครูสุคนธวัชราทร หิริสมฺปณฺโณ พ.ศ.2497 ถึง พ.ศ.2543 6. พระครูสังฆรักษ์อินทศักดิ์ ธีรภทฺโท พ.ศ.2543 ถึงปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดไตรโลก

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)