หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.เพชรบุรี > อ.เมืองเพชรบุรี > ต.คลองกระแซง > วัดกุฎีดาว


เพชรบุรี

วัดกุฎีดาว

วัดกุฎีดาว

Rating: 2.8/5 (20 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกุฎีดาว ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 68 ตารางวา
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 8.60 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 9 เมตร ยาว 16.90 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 12 หลัง เป็นอาคารไม้ วิหาร กว้าง 19 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2479
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ และตู้พระจุฬามณี เป็นทองลูกบวบ ลายไทย 1 หลัง วัดกุฎีดาว ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระศรีพัชราจารย์ ได้ผู้อุปถัมถ์วัด คือ แม่ชีม ยูนิพันธุ์ ตระกูลยูนิพันธุ์ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดมาตลอด และได้จัดตั้งมูลนิธิ ชีมยูนิพันธุ์ 1 มูลนิธิ มีทุนประมาณ 300,000 บาท ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2482
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระศรีพัชราจารย์ รูปที่ 2 พระปลัดบุญมี รูปที่ 3 พระมหาชัยวัฒน์ รูปที่ 4 พระครูวชิรปัญญานุโยค พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2492 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2539

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดกุฎีดาว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)