หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.เพชรบุรี > อ.บ้านลาด > ต.โรงเข้ > วัดดอนกอก


เพชรบุรี

วัดดอนกอก

วัดดอนกอก

Rating: 2.3/5 (16 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอนกอก ตั้งอยู่เลขที่ 177 บ้านดอนแจง หมู่ที่ 3 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 28 ไร่ 51 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 4940 อาณาเขต ทิศเหนือจดคลองชลประทาน ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน ทิศใต้และทิศตะวันออกจดถนน มีธรณีสงฆ์ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1962,17237 และ 19989
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 5.65 เมตร ยาว 10.30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2330 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 11 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 เป็นอาคารไม้เสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 4.90 เมตร ยาว 28.80 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 เป็นอาคารไม้ทรงไทย
 
กุฏิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารไม้ 5 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย วัดดอนกอก ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2325 ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นคนริเริ่มสร้าง แต่ได้รับการบูรณะปฎิสังขรณ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2330 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 5.65 เมตร ยาว 10.30 เมตร
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการนอน รูปที่ 2 พระอธิการแก้ว รูปที่ 3 พระอธิการพลอย รูปที่ 4 พระอธิการเฉย รูปที่ 5 พระอธิการชม อินทโชโต รูปที่ 6 พระอธิการเรีย รูปที่ 7 พระครูจ้อน สุขเปโม รูปที่ 8 พระอธิการถม อินทสโม พ.ศ. 2520 – 2525 รูปที่ 9 พระครูวัชรธรรมนาท พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2517 โรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2508
 
สิ่งสำคัญ และเสนาสนะภายในวัด 1.อุโบสถเก่า 1 หลัง และอุโบสถหลังปัจจุบันที่ใช้ประกอบศาสนกิจ 2. กุฏิ 3. หอระฆัง. 4. เจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยา
 
กิจกรรมที่วัดจัด(วันสำคัญ ประเพณี และงานประจำปี) 1. กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น 2. กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ อาทิ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นต้น

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดดอนกอก

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)