วัดม่วงงาม

วัดม่วงงาม

วัดม่วงงาม

ประชากร จำนวน: 1713 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดม่วงงาม ตั้งอยู่เลขที่ 81 บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วัดม่วงงามได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2538 วัดม่วงงามมีประวัติความเป็นมาคือเป็นวัดที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 2847
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 เป็นตักทรงไทยหอสวดมนต์ กว้าง 8.5 เมตร ยาว 28 เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้จำนวน 1 หลัง ศาลาบำเพ็ญกศลจำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
นอกจากนี้ยังมี เจดีย์ หอระฆัง ห้องสุขา ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถเป็นศิลปสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปเป็นศิลปะสมัยอู่ทองและสมัยเชียงแสน วัดม่วงงาม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2375 สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี โดยพระคู และได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน
 
ซึ่งในสมัยก่อนชาวบ้านประกอบอาชีพทอผ้าม่วงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปว่า เป็นผ้าทอที่สวยงามมากได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2538 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
 
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระคู รูปที่ 2 พระสระ รูปที่ 3 พระน้อย รูปที่ 4 พระหนู รูปที่ 5 พระบุญ รูปที่ 6 พระเชื้อ รูปที่ 7 พระล้วน รูปที่ 8 พระล้วน รูปที่ 9 พระปลัดอินทร์ รูปที่ 10 พระสมุห์สมจิตร รูปที่ 11 พระใบฎีกาบุญรอด พ.ศ.2542-ปัจจุบัน สำหรับการศึกษามีโรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ 3 ไร่
 
ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับวัดม่วงงามไม่มีระบุไว้ ลักษณะโดดเด่นของสถานที่เป็นวัดที่ติดกับแม่น้ำ ความสำคัญใช้ในการเคารพสักการะเมื่อมาทำบุญ ประกอบพิธีกรรมและประเพณีสำคัญทางศาสนา กลุ่มคนที่ใช้ชาวบ้านตำบลถ้ำรงค์และบริเวณใกล้เคียง จำนวนผู้อาศัย พระ 7 รูป เณร 1 รูป ผู้ดูแลคือพระครูสุธรรมวชิรากรณ์
แผนที่ วัดม่วงงาม แผนที่วัดม่วงงาม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดม่วงงาม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)