วัดบรรพตาวาส (วัดเขากระจิว)

วัดบรรพตาวาส (วัดเขากระจิว)

วัดบรรพตาวาส (วัดเขากระจิว)

ประชากร จำนวน: 2576 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบรรพตาวาส หรือที่คนในพื้นที่ เรียกว่า วัดเขากระจิว สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต พื้นที่กว้างขวาง สะอาด โดยมีที่ดินตั้งวัดจำนวน 37 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือและทิศตะวันตกจดหมู่บ้านเขากระจิวทิศใต้และทิศตะวันออกจดภูเขากระจิว มีธรณีสงฆ์ มีเนื้อที่ 55 ไร่ 73 งาน 24 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 19553 1043 13183 7025 3040 3041 20303 11242 31969 5587 และ 8339
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 52 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน 12 หลัง เป็นอาคารไม้ 10 หลัง และตึก 2 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยไม้ 1 หลัง นอกจากนี้ยังมี อาคารพิพิธภัณฑ์และซุ้มประตูวัดเก่า
 
ประวัติความเป็นมา วัดบรรพตาวาส ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2404 ผู้ใหญ่บ้านหัวตะเข้ คุณย่าแสง หินธีรพันท์ และชาวบ้านเลื่อมใสใน พระกฤติ์ ทสฺสโน ที่ธุดงค์มาเพื่อนมัสการพระพุทธไสยาสน์ที่สร้างไว้ในถ้ำ แต่ไม่พบ ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสร้างวัดถวาย
 
เดิมให้ชื่อวัดตามสถานที่ตั้ง คือ วัดเขากระจิว ในปี พ.ศ. 2445 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จมาตรวจคณะสงฆ์ที่เมืองเพชรบุรี และมาประทับแรม ณ ที่วัดแห่งนี้และทรงประทานนามใหม่ว่า วัดปัพพตาวาส เมื่อได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ชื่อวัดเขียนเปลี่ยนเป็น “วัดบพพตาวาส”และเป็นวัดบรรพตาวาส ในปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2520 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
 
รายนามเจ้าอาวาส 1. พระอธิการกฤติ์ ทศฺสโน พ.ศ. 2440-24732. พระอธิการแผน ปภากโร พ.ศ. 2473-24823. พระโสภิตธรรมมาภรณ์ (ทอง สุมโน) พ.ศ. 2482-2528 4. พระกัลยาณวุฒิ (บุญรวม กลฺยาโณ) พ.ศ. 2528-25425. พระครูวัชรญาณโสภิต (ระวิ สญาโน) พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน
 
การศึกษา /กิจกรรมภายในวัด มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องจากมีพิพิธภัณฑ์กัลยาณวุฒิกร ที่รวบรวมโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก มีเจดีย์เก่าอยู่บนเขา และมีถ้ำต่างๆ ที่สามารถเข้าเที่ยวชมได้
 
จึงมีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเที่ยวที่วัด ในส่วนของงานบุญจะ มีกิจกรรมทำบุญทุก ๆ วันสำคัญทางศาสนา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ และในทุกวันพระ จะมีอุบาสก อุบาสิกา เข้าวัดปฏิบัติธรรมค้างคืนที่วัด นอกจากนี้ ยังมีลานจัดกิจกรรมวัฒนธรรมที่ชาวไทยทรงดำบ้านเขากระจิว จัดงานเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายน
แผนที่ วัดบรรพตาวาส (วัดเขากระจิว) แผนที่วัดบรรพตาวาส (วัดเขากระจิว)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดบรรพตาวาส (วัดเขากระจิว)วัดบรรพตาวาส วัดเขากระจิว
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)