หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.เพชรบุรี > อ.ท่ายาง > ต.วังไคร้ > วัดบางประจันต์


เพชรบุรี

วัดบางประจันต์

วัดบางประจันต์

Rating: 3.7/5 (15 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบางประจันต์ ตั้งอยู่บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 24 ไร่ 2 งาน อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดศาลเจ้า ทิศตะวันออกจดลำน้ำ แม่ประจันต์ ทิศตะวันตกจดทางเกวียน
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 19 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2446 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาการเปรียบ กว้าง 24 เมตร ยาว 26 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 
หอสวดมนต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 46 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2502 เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี หอระฆัง โรงครัว
 
วัดบางประจันต์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2436 โดยพระเรือง ได้ธุดงค์มาเห็นเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นจึงสร้างเป็นที่พักสงฆ์ และนายจันทร์ ให้ความอุปถัมภ์จัดสร้างเป็นวัดขึ้น โดยให้ชื่อวัดตามชื่ออำเภอในสมัยนั้น คือ อำเภอแม่ประจันต์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2439 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 19 เมตร ยาว 30 เมตร
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระเรือง พ.ศ. 2439 รูปที่ 2 พระแจ่ม รูปที่ 3 พระยา รูปที่ 4 พระแสน รูปที่ 5 พระเนตร รูปที่ 6 พระบัว รูปที่ 7 พระสอน รูปที่ 8 พระวัน รูปที่ 9 พระกอน รูปที่ 10 พระวุ่น รูปที่ 11 พระเจริญ รูปที่ 12 พระเริ่ม รูปที่ 13 พระลุ้น รูปที่ 14 พระเปี่ยม
 
รูปที่ 15 พระครูเวชวชินานุกูล พ.ศ. 2502-2536 รูปที่ 16 พระมหาย้วย รามธมฺโม พ.ศ. 2536-2540 รูปที่ 17 พระปลัดสาธิต อุตฺตมวํโส พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. 2495 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2543 โรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2544 โรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ 1 ไร่ โรงเรียนมัธยมศึกษา เนื้อที่ 1 ไร่

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบางประจันต์

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)