หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.เพชรบุรี > อ.ชะอำ > ต.ดอนขุนห้วย > วัดหนองเผาถ่าน


เพชรบุรี

วัดหนองเผาถ่าน

วัดหนองเผาถ่าน

Rating: 3.3/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองเผาถ่าน ตั้งเมื่อพ.ศ.2475ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2494มีเนื้อที่ 13ไร่3งาน ทิศเหนือจดลำห้วย ทิศใต้จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดลำห้วย ทิศตะวนตกจดที่ดินเอกชน เป็นที่ราบสูงประกอบด้วยศาลาการเปรียญเป็นอาคารทรงไทย
 
หอสวดมนต์เป็นอาคารครึ่งตกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์เป็นเรือนแถว ศาลาบำเพ็ญกุศลนอกจากนี้ยังมีหอระฆังและโรงครัว ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ ส่วนตำนานวัดหนองเผาถ่านเดิมเป็นป่าดง
 
และมีหนองอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนต่อมาได้ตักน้ำในหนองไปดับถ่านที่สุมไร่จึงได้นามว่า”หนองเผาถ่าน” ส่วนเอกลักษณะที่โดดเด่น เป็นศาลาการเปรียญเป็นอาคารทรงไทยมีพระ 15 รูป เณร 1 รูป
 
มีผู้ดูแลคือเจ้าอาวาส พระครูพินิจพัชโรภาส แล้วยังมีโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2507ปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้ กศนของข้าราชการและยังเปิดการสอนธรรมศึกษาชั้นตรี-เอก

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองเผาถ่าน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)