หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.เพชรบุรี > อ.เขาย้อย > ต.สระพัง > วัดหนองส้ม


เพชรบุรี

วัดหนองส้ม

วัดหนองส้ม

Rating: 2.8/5 (28 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองส้ม ตั้งอยู่บ้านหนองส้ม หมู่ที่ 4 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 02 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1281 อาณาเขต ทิศใต้จดทางหลวง ทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน มีธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 40 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 50 เมตร ยาว 80 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
กุฏิสงฆ์จำนวน 2 หลัง เป็นอาคาร ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง และตึก 1 หลัง วิหาร กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มี พระประธานประจำอุโบสถ
 
วัดหนองส้ม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2445 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2522 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระจันทร์ รูปที่ 2 พระโฉม รูปที่ 3 พระชม รูปที่ 4 พระครูพันธ์ ปทีโป รูปที่ 5 พระออด รูปที่ 6 พระครูอุปถัมภ์พัชร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2500

โทร : 032561375

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองส้ม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)