หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.เพชรบุรี > อ.เขาย้อย > ต.เขาย้อย > วัดห้วยหลวง


เพชรบุรี

วัดห้วยหลวง

วัดห้วยหลวง

Rating: 3.3/5 (14 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดห้วยหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา อาณาเขต ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดที่นา ทิศเหนือและทิศใต้จดที่นา
 
มีธรณีสงฆ์ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 3676,3671 และ 3339 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 7.50 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 9 เมตร ยาว 21 เมตร
 
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2502 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 21 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ
 
วัดห้วยหลวง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2355 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการพ่วง รูปที่ 2 พระอธิการพลัด ธมมโชโต รูปที่ 3 พระอธิการวอน จนทโชติ รูปที่ 4 พระปลัดสมพงษ์ วชิรญาโณ พ.ศ. 2516 – ปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดห้วยหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)