พิพิธภัณฑ์ปานถนอม

พิพิธภัณฑ์ปานถนอม

พิพิธภัณฑ์ปานถนอม

ประชากร จำนวน: 4117 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์ปานถนอม บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 1 บ้านหนองจิก ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ปานถนอม หรือพิพิธภัณฑ์ไทยทรงดำ พิพิธภัณฑ์ปานถนอม (ไทยทรงดำ) เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชาวไทยทรงดำหรือ ไทยดำ บางก็เรียนว่าลาวโซ่ง เป็นชาติพันธุ์ตระกูลไท
 
มีอัตลักษณ์ของตนเองอย่างโดดเด่นซึ่งไม่ซ้ำแบบใคร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องภาษา ศิลปะการเย็บปัก การดนตรีและการร่ายรำ การแต่งกาย ทรงผม วิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามหลักธรรมชาติ ด้วยความที่มีความเป็นอยู่แตกต่างจากชนกลุ่มใหญ่ของชาติ จึงไม่กล้าแสดงตัวตน ทำให้เกิดความตระหนักที่จะเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพชนที่สร้างเสริมไว้
 
และกระแสการสืบสานวัฒนธรรมมาอย่างรุนแรงและกว้างขวาง โดยขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจใน ชาติพันธุ์ของไทยทรงดำ จนปัจจุบันขาดความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม เพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ พิพิธภัณฑ์ปานถนอมตั้งขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 โดยถือเอาวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คือวันที่ 2 เมษายน 2542
 
ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่บ้านพักของตนเอง (นางถนอม คงยิ้มละมัย บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี) โดยรวบรวมของใช้ของต้นตระกูล ออกมาจัดวางเป็นหมวดหมู่ เป้าหมายคือบริการนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ โดยหมู่บ้านหนองปรง เป็นเมืองแม่ของไทยทรงดำ ทำให้เมื่อมีคนมาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
 
แต่ไม่มีแหล่งใดรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ พิพิธภัณฑ์ปานถนอมจึงรับใช้สังคมตลอดมา จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่สร้างอาคารเพื่อจัดแสดง สิ่งของเครื่องใช้ และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 หลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวง มหาดไทย (งบประมาณ ตามโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม และเอกชน ทำให้พัฒนางานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำได้อย่างเต็มที่ และเป็นที่รู้จักในสังคมทั่วไป
แผนที่ พิพิธภัณฑ์ปานถนอม แผนที่พิพิธภัณฑ์ปานถนอม
พิพิธภัณฑ์ กลุ่ม: พิพิธภัณฑ์
คำค้น คำค้น: พิพิธภัณฑ์ปานถนอม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/246)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(9)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(8)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(9)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)