หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.เพชรบุรี > อ.บ้านลาด > ต.บ้านลาด > วัดป่าแป้น


เพชรบุรี

วัดป่าแป้น

วัดป่าแป้น

Rating: 3.2/5 (12 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าแป้น ตั้งอยู่เลขที่ 67 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา อาณาเขต ทิศใต้และทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดแม่น้ำเพชรบุรี อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
 
อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 15.70 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
ศาลาการเปรียญ กว้าง 19.60 เมตร ยาว 39.70 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2516 เป็นอาคารไม้ทรงไทย
 
หอสวดมนต์กว้าง 3.35 เมร ยาว 27.25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2526 เป็นอาคารไม้สักทรงไทย
 
กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้สัก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีต เสริมเหล็กทรงไทย นอกจากนี้มี โรงครัว
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางนั่งสมาธิ เป็นพระพุทธรูป ปูนปั้น ขานดหน้าตักกว้าง 36 นิ้ว สูง 50 นิ้ว สร้างเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูปหินแกะสลัก ประทับยืน ปางห้ามสมุทร สูง 175 เซนติเมตร กว้าง 50 เซนติเมตร
 
ศิลปะสมัยทราวดี ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อหินสักสิทธิ์นฤมิตมหามงคล" สมบัติของวัดมี พัดรอง ลักษณะเป็นตาลปัตรในลานขลิบทอง รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานถวายแด่ พระอธิการหนู อดีตเจ้าอาวาส ปิ่นโต บาตร และล่วมยา ได้รับพระราชทานในงานศพพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชน์ พระโอรสในรัชกาลที่ 5
 
วัดป่าแป้น ตั้งเมื่อ พ.ศ.2275 ณ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด เป็นแหล่งชุมชนโบราณและเป็นแหล่งอารายธรรมดั้งเดิม ดังปรากฏตามหลักฐานทางโบราณคดี ในกลุ่มโบราณสถานเนินโพธิ์ใหญ่ ซึ่งขุดค้นพบเศษภาชนะดินเผา โกลนพระพุทธรูป หลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์วัดป่าแป้น เป็นต้น ประชาชนชาวบ้านลาดได้ร่วมกันก่อสร้างวัดโดยการนำของ อำแดงแป้น
 
บนที่ราบกว้างใหญ่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเพชรบุรี ด้านหลังเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงเรียนชื่อว่า "วัดป่าแป้น" วัดแห่งนี้มักเป็นที่พักระหว่างทางเพราะเป็นทานผ่าน การสัญจรทั้งทางน้ำและทางบก ในปี พ.ศ.2452 มีเหตุการณ์สำคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาสต้น ณ ที่แห่ง
 
ดังปรากฏตามข้อความในพระราชหัตถเลขาว่า "เปลี่ยนพัดขุดตาลหักทองขวางให้พระครูมหาวิหารภิรักษ์ เพิ่มนิตยภัทรให้เท่าพระครูเจ้าอาวาส ให้พัดรองเจ้าอธิการวัดป่าแป้น"วัดได้รับการทำนุบำรุง  อาคารเสนาสนะ เป็นระเบียบสวยงาม เจริญรุ่งเรืองมาก ในสมัยพระมหาทบ อังกุโร เป็นเจ้าอาวาสดังปรากฏอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2311 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 19.4 เมตร ยาว 31 เมตร
 
การปกบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่1 พระอธิการเมฆ รูปที่ 2 พระขำ รูปที่ 3 พระอธิการหนู พ.ศ.2452 รูปที่ 4 พระอธิการนก รูปที่ 5 พระอธิการยุ้ย ถามิโก รูปที่ 6 พระสมุห์ชิ้น ชุตินฺธโร พ.ศ.2503-2514 รูปที่ 7 พระครูศรีวัชราภรณ์ (พระทบ อังกุโร) พ.ศ.2515-2541 รูปที่ 8 พระมหาประสงค์ มหาวีโร พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน
 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2503

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าแป้น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/246)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(9)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(8)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(9)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)