หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.เพชรบุรี > อ.แก่งกระจาน > ต.แก่งกระจาน > วัดเขากลิ้ง


เพชรบุรี

วัดเขากลิ้ง

วัดเขากลิ้ง

Rating: 3.1/5 (19 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเขากลิ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 104 บ้านเขากลิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 49 ไร่ 20 ตารางวา น.ศ.3 เลขที่ 2914
 
อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสายเขื่อนเพชร - แก่งกระจาน ทิศตะวันตกจดที่สาธารณประโยชน์ ทิศใต้และทิศตะวันออจดภูเขา - ที่สาธารณประโยน์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
 
อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 23.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2523 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
ศาลาการเปรียญ กว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2516 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกุฏิสงฆ์ จำนวน 9 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง วิหาร กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 32 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2537 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลักชั้นเดียว ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง
 
นอกจากนี้มี ศาลาปฏิธรรม โรงครัว ศาลาเก็บของ ปูชนียวัตถุ มีพระประธาน เนื้อศิลาแลง ปางมารวิชัย 1 องค์ และพระพุทธรูปเนื้อโลหะ ปางมารวิชัย 1 องค์
 
วัดเขากลิ้ง ตั้งเมื่อ พ.ศ.2528 เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อจิตตวิเวกคีรีวัน จัดสร้างขึ้นโดยนายแปลกคล้ายเพชร ถวายพระธุดงค์ที่มาปักกลดอยู่ที่นี้ และได้มีการสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆ เพิ่มเติม ตลอดจนได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างและตั้งโดยถูกต้อง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2529 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 60
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบ คือ พระครูถาวรวิริยคุณ พ.ศ.2514-2545
 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัตธรรมแผนก เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2528

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเขากลิ้ง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/246)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(9)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(8)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(9)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)