หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.เพชรบุรี > อ.เมืองเพชรบุรี > ต.ท่าราบ > วัดป้อม


เพชรบุรี

วัดป้อม

วัดป้อม

Rating: 3.4/5 (20 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนท่าหิน ทิศใต้จดคลองวัดเกาะ ทิศดะวันออกและทิศตะวันตกจดถนนสาธารณะ มีธรณีสงฆ์ จำนวน  2 แปลง เนื้อที่ 29 ไร่
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 27 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง 2.5 เมตร ยาว 7เมตร
 
สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 เป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูง กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ 5 หลังศาลอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 หลัง นอกจานนี้มี โรงครัว ห้องน้ำ ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปขนาดต่างๆ พระเจดีโบราณ               
 
วัดป้อม ตั้งเมื่อ พ.ศ.2130 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง แต่วัดสร้างมานานแล้วให้อยู่ในสภาพทรุดโทรม ต่อมาพระครูพิพิธคุณากร ได้ทำการบูรณะและสร้างอาคารเสนาสนะขึ้นใหม่ในที่ตั้งเดิมโดยได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้าน
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท้าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการตุ่น รูปที่ 2 พระอธิการจิต รูปที่ 3 พระอธิการฉิม รูปที่ 4 พระครูสังวรวัชรคุณ (อิ่ม)พ.ศ.2498-2536 รูปที่ 5 พระครูพิพิธคุณากร พ.ศ.2530-ปัจจุบัน
 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2526

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป้อม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/246)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(9)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(8)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(9)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)