วัดสิริกาญจนาราม

วัดสิริกาญจนาราม

วัดสิริกาญจนาราม

ประชากร จำนวน: 2395 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสิริกาญจนาราม (วิทยาลัยบาลีสงฆ์-เขาพุรางบน) ตั้งอยู่เชิงภูเขาพุราง เลขที่ 3 หมู่ 1 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยดำริของ พระเทพกิตติเมธี (สิริ ฐานยุตโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนหา
 
และอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี (ธ) ที่ว่า “วัดเสน่หามีบริเวณพื้นที่คับแคบ การที่จะให้เยาวชนผู้ที่เข้ามาบวชศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้น จะต้องมีเสนาสนะที่พักอาศัยและศึกษาเล่าเรียนที่สะดวกสบายและเพียงพอ”
 
ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณท่านจึงได้ก่อตั้งวัดสิริกาญจนารามขึ้นที่บริเวณเขาพุราง ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นสถานที่สำหรับเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลีโดยเฉพาะ
 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2522 พระราชสารสุธี (ประสงค์ วราสโย) วิทยฐานะ นักธรรมเอก, ป.ธ.8, ศน.บ., MA เจ้าอาวาสวัดสิริกาญจนาราม ได้กราบทูลขอพระราชดำริจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2535 กรมการศาสนาได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม แผนกสามัญศึกษา” แต่เรียกสั้น ๆ ว่า โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม
 
โดยปัจจุบันมี พระครูสมุห์ ทองยุ้ย ฐานธมฺโม เป็นผู้จัดการ พระราชสารสุธี เป็นเจ้าอาวาส และมีพระครูศรีกิตติสุนทร เป็นครูใหญ่ เปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกนักธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการขยายเพิ่มชั้นเรียนเปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกนักธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษา ในระดับช่วงชั้นที่ 4 ขึ้นโดยโรงเรียนวัดสิริกาญจนารามเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร โทร: 034624827
แผนที่ วัดสิริกาญจนาราม แผนที่วัดสิริกาญจนาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสิริกาญจนาราม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(539)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองกาญจนบุรี(69)

https://www.lovethailand.org/อ.ไทรโยค(60)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อพลอย(36)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีสวัสดิ์(37)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ามะกา(42)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าม่วง(53)

https://www.lovethailand.org/อ.ทองผาภูมิ(47)

https://www.lovethailand.org/อ.สังขละบุรี(17)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมทวน(27)

https://www.lovethailand.org/อ.เลาขวัญ(61)

https://www.lovethailand.org/อ.ด่านมะขามเตี้ย(26)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองปรือ(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยกระเจา(32)