วัดท่าขนุน

วัดท่าขนุน

วัดท่าขนุน

ประชากร จำนวน: 2365 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดท่าขนุน ที่ตั้งอยู่เลขที่ 235 บ้านท่าขนุน ถนนกาญจนบุรี - สังขละบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 59 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จรดทางสาธารณะ ทิศใต้ จรดหมวดการทองผาภูมิ ทิศตะวันออกจรดทางหลวงสาย 323 ทองผาภูมิ-สังขละบุรี ทิศตะวันตก จรดแม่น้ำแควน้อย  
 
ประวัติความเป็นมาของวัด วัดท่าขนุน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 ชาวบ้านเรียกว่า วัดหลวงพ่อสาย เดิมเป็นที่ดินของตระกูลนกเล็กได้ถวายแก่หลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล เพื่อสร้างวัด
 
เมื่อหลวงปู่พุกมรณภาพ พระอาจารย์ไตแนมซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยง เป็นเจ้าอาวาสบูรณะพัฒนาวัดโดยการสร้างมณฑปพระพุทธบาท ผู้ให้ความอุปถัมภ์คือ ผู้ใหญ่บ้านทม หงสาวดี เมื่อพระอาจารย์ไตแนมมรณภาพลง วัดท่าขนุนได้กลายเป็นวัดร้างไปชั่วระยะหนึ่ง
 
จนกระทั่งหลวงปู่สาย อคฺควํโส (พระครูสุวรรณเสลาภรณ์) เดินธุดงค์มาจากจังหวัดนครสวรรค์ และปักกลดพักที่วัดร้าง ชาวบ้านเห็นวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัดของท่าน จึงได้นิมนต์ท่านอยู่จำพรรษา และพัฒนาวัดสร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นวัดประจำอำเภอทองผาภูมิมาจนทุกวันนี้
 
หลวงปู่สาย อคฺควํโส ได้มรณภาพลงในปีพ.ศ. 2535 ทำให้เสนาสนะทั้งหลายได้ทรุดโทรมลง
 
จนถึงปีพ.ศ. 2545 พระราชธรรมโสภณ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีบัญชาให้ พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ) มาพัฒนาวัดท่าขนุน ให้มีเสนาสนะที่สมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
 
ลำดับเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน 1. หลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล (พ.ศ. 2473 - 2485) 2. หลวงปู่ไตแนม (พ.ศ. 2485 - 2498) 3. พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (พ.ศ. 2498 - 2535) 4. พระอธิการสมเด็จ วราสโย (พ.ศ. 2535 - 2541) 5. พระสมุห์สมพงษ์ เขมจิตฺโต (พ.ศ. 2541 - 2551) 6. พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ) (พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน) 4. พุทธศิลป์และสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัด ประกอบด้วย
 
อุโบสถ ขนาดกว้าง 3 วา ยาว 9 วา สร้างเมื่อพ.ศ. 2497 โดยหลวงปู่สาย อคฺควํโส เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 บูรณะซ่อมแซมโดยพระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
 
พระพุทธเจติยคีรี เป็นพระเจดีย์ศิลปะพม่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยหลวงปู่สาย อคฺควํโส ตั้งอยู่บนยอดเขาภายในพื้นที่วัด อันเป็นจุดชมวิวประจำอำเภอ
 
พระเจดีย์ 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช หลวงพ่ออุตตะมะเป็นประธานดำเนินการสร้างเมื่อพ.ศ. 2536 ในสมัยพระอธิการสมเด็จ วราสโย
 
ธรรมาสน์ทรงบุษบก สร้างจากไม้แกะสลักทั้งองค์ ถอดประกอบได้ทุกชิ้น พระองค์เจ้าหญิงอรประพันธรำไพ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถวายหลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล เมื่อครั้งเสด็จประพาสป่าทองผาภูมิ ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุของกรมศิลปากร
 
พระพุทธรูปรัชกาล ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนปลาย ขนาดหน้าตัก 1 ศอก จำนวน 2 องค์ พระองค์เจ้าหญิงอรประพันธรำไพ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถวายหลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล เมื่อครั้งเสด็จประพาสป่าทองผาภูมิ ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุของกรมศิลปากรทั้ง 2 องค์
 
พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ขนาดหน้าตัก 1 ศอก ไม่ทราบที่มา เป็นของคู่กับวัดมาแต่เดิม สันนิษฐานว่าอายุน่าจะเกิน 150 ปี
 
รอยพระพุทธบาทจำลอง หล่อจากสัมฤทธิ์ ขนาดกว้าง 1 ศอก ยาว 3 ศอก ไม่ทราบที่มา เป็นของคู่กับวัดมาแต่เดิม สันนิษฐานว่าอายุน่าจะเกิน 150 ปี 
 
แนวคิดการพัฒนาสังคมและพัฒนาวัด การพัฒนาสังคม พยายามดึงคนเข้าวัด โดยอาศัยการทำบุญในวันพระ สนทนาออกเสียงตามสาย แลกเปลี่ยนความคิดกับชาวบ้านรอบวัด แจ้งแนวทางการพัฒนาวัดให้ทุกคนได้ทราบเป็นระยะ เพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าวัดเป็นของตน และ มอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานชาวบ้านทุกปี เพื่อให้เด็กมีความผูกพันกับวัดตั้งแต่เล็ก
 
การพัฒนาวัด จะทำให้วัดสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกระดับ ใครมาวัดต้อง "ได้อะไร" กลับไป ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือแนวคิด ทางโลกหรือทางธรรม
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.watthakhanun.com
แผนที่ วัดท่าขนุน แผนที่วัดท่าขนุน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดท่าขนุนวัดหลวงพ่อสาย
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(539)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองกาญจนบุรี(69)

https://www.lovethailand.org/อ.ไทรโยค(60)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อพลอย(36)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีสวัสดิ์(37)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ามะกา(42)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าม่วง(53)

https://www.lovethailand.org/อ.ทองผาภูมิ(47)

https://www.lovethailand.org/อ.สังขละบุรี(17)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมทวน(27)

https://www.lovethailand.org/อ.เลาขวัญ(61)

https://www.lovethailand.org/อ.ด่านมะขามเตี้ย(26)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองปรือ(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยกระเจา(32)