หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฮอด > ต.หางดง > วัดอินทาราม (หางดง)


เชียงใหม่

วัดอินทาราม (หางดง)

วัดอินทาราม (หางดง)

Rating: 3.5/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอินทาราม (หางดง) เลขที่ 34 หมู่ 5 แม่ทัง ฮอด - วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50240 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 14 ไร่ 10 ตารางวา
 
วัดอินทาราม (หางดง) เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. 2523 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2482  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2522 วัดพัฒนาดีเด่น พ.ศ. 2542 พระมหาวงศกร ติกฺขญาโณ เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
 
วัดอินทาราม (หางดง) การศึกษามีโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกธรรมเปิดสอน พ.ศ.2495 แผนกบาลี เปิดสอน พ.ศ.2518 และการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

โทร : 053831513

แฟกซ์ : 053030569

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดอินทาราม (หางดง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)