หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฮอด > ต.หางดง > วัดศิลานิมิตร


เชียงใหม่

 วัดศิลานิมิตร (ชม 1255 ครั้ง)

วัดศิลานิมิตร

Rating: 3/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศิลานิมิตร เลขที่ 151 หมู่ 6 บ้านกองหิน  เชียงใหม่ - ดอยเต่า ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50240 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
 
วัดศิลานิมิตร ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2483 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. 2538 พระครูประยุตขันติคุณ ขนฺติพโล เจ้าอาวาสวัดศิลานิมิตร
 
วัดศิลานิมิตร เดิมวัดนี้ตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านกองหิน เพราะสมัยนั้นพระภิกษุเป็นครูสอนนักเรียนโรงเรียนประชาบาล ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสร้างที่พักสงฆ์บริเวณใกล้กับโรงเรียน เมื่อ พ.ศ.2483 โดยมีพระอิ่นแก้ว แก้วเทพ เป้นเจ้าอาวาสรูปแรก
 
ต่อมาได้เกิดอัคคีภัยขึ้นกับกุฎิสงฆ์ประกอบกับที่ตั้งวัดอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ ชาวบ้านจึงมีมติย้ายมาสร้างที่ใหม่ คือพื้นที่ในปัจจุบัน พื้นที่ส่วนหนึ่งคือพื้นที่เปล่า และบางส่วนเป็นพื้นที่ทำสวนของชาวบ้าน
 
โดยมีพ่อคำจันทร์ แม่ก๋ม อุดโน ได้ถวายที่ทำสวนมาเป็นพื้นที่สร้างวัด เริ่มสร้างวัดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2489 เป็นวันเริ่มลงมือสร้างวัด ชาวบ้านทั่วไปเรียกชื่อ วัดกองหิน ตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมาได้มีการตั้งชื่อวัดใหม่ว่า วัดศิลานิมิตร ตั้งโดยพระครูคัมภีรธรรม เจ้าคระอำเภอฮอด วัดชัยพระเกียรติ อ.เมืองเชียงใหม่
 
วัดศิลานิมิตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2538 มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 10 ยาว 20 เมตร

โทร : 053831340

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศิลานิมิตร

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)