หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฮอด > ต.หางดง > วัดบ้านโป่ง (หางดง)


เชียงใหม่

วัดบ้านโป่ง (หางดง)

วัดบ้านโป่ง (หางดง)

Rating: 4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านโป่ง (หางดง) ตั้งอยู่บ้านโป่ง หมู่ที่ 13 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 1327
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 121 วา จดทางเดิน ทิศใต้ประมาณ 121 วา จดห้วย ทิศตะวันออกประมาณ 55 วา 2 ศอก จดทางเดิน ทิศตะวันตกประมาณ 73 วา 2 ศอก จดห้วย
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยวิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ มี พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
 
วัดบ้านโป่ง (หางดง) ได้รับอนญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2525 กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังเป็นวัดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2527 โดยมีนายขี๋ แก้วถา นายคำตั๋นปัญญา และนายแดง ปัญญามา เป็นผู้ขออนุญาตและถวายที่ดินให้สร้างวัด

มือถือ : 0861172040

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านโป่ง (หางดง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)